Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Disputerer på lederkommunikasjon og bedriftskultur

Lisa Marie Whitehead disputerer 21. juni 2017 med avhandlingen “The Theory of Social Identity-Driven Voice and Silence”. (Foto: Privat)

The managers were found to share certain “favourite” tactics, targets or processes of voice/silence whereas others were used differently for example; used solely by top managers or solely by female managers.

Lisa Marie Whitehead

Universitetslektor / prosjektleder

I noen bedrifter snakker medarbeiderne med hverandre og med lederne om problemstillinger i arbeidet. I andre bedrifter er det tausheten som rår. Lisa Marie Whitehead har forsket på konsekvensene lederholdningene til kommunikasjon har for innovasjon og utvikling i bedriftene.

Lisa Marie Whitehead disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “The Theory of Social Identity-Driven Voice and Silence” onsdag 21. juni 2017. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA, med spesialisering i International Management.

Les intervju om avhandlingen: – Kvinner er best ledere

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Voice, Silence and Outcomes for International Managers

All managers make decisions with regards to whether to voice or remain silence about given themes, topics or issues. When doing so, managers also think about possible outcomes of voice or silence in management arenas.

In her PhD Dissertation Research Fellow Lisa Whitehead uses a qualitative case study approach to analyse discourses from twenty international-facing managers.

Some managers were top managers, others middle managers. Some of these managers were female, some male. All managers worked in 12 different international companies in Norway.

Self at work

PhD-candidate Lisa Whitehead explores how managers discuss “themselves at work.”

The research then presents six different “subthemes of self”; relating to similarities or differences between “self at work” and people that the managers worked with.

For example, one of these six subthemes was “educational background”, a second was “gender”, and a third was “management type.”

Important silence, yet previously overlooked

The research discusses occasions when and how the managers either chose to voice in work contexts or remain silent.

Each manager was also asked about outcomes of voice or silence at work; for self, as well as for their group or organization.

Lisa Whitehead’s findings show different managers using fixed personal “favourite” types, tactics, targets of voice or silence, such as positively-oriented suggestion-focussed voice and prosocial silence types.

The managers were found to share certain “favourite” tactics, targets or processes of voice/silence whereas others were used differently for example; used solely by top managers or solely by female managers.

Several findings are new contributions to existing research literature; particularly that of silence including the targets of silence and suggested new types of silence.

In one case a top manager discusses the “freeze down” from a positive organizational voice climate towards a negative organizational “climate of silence” and its outcomes at the previous place of work.

Disputasfakta:

Kandidaten: Lisa Marie Whitehead (1974 i Huddersfield, United Kingdom. Hun har BSc fra Bradford, UK, og MSc fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hun arbeider som universitetslektor / prosjektleder, og arbeider med oversettelsesarbeid / språkvask i egen bedrift. Hun var stipendiat ved Universitet i Agder fra 2010-2013, og er selv-finansiert siden 2013.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand

Dekan Kristin Wallevik leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 21. juni 2017 kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Women´s Business Career in Norway”

Tid for disputas: Onsdag 21. juni 2017 kl 13:30

Tittel på avhandling: “The Theory of Social Identity-Driven Voice and Silence”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted. 

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. Siri Terjesen, American University, Washington DC, USA

Annenopponent:Dr. Ruth Sealy, Exeter University Business School, Cranfield University – Cranfield School of Management.

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Harald Knudsen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var pensjonert professor Joyce Falkenberg (hovedveileder) og førsteamanuensis Rotem Shneor (bi-veileder)