0
Hopp til hovedinnhold

Digitaliseringens innvirkning på små karibiske musikk-rettighetsforvaltere

Erica Karinna Smith disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Collective Management Organisations (CMOs), Digital Disruption and Small Developing Economies: The Case of the Caribbean Music Industry” fredag 22. november 2019. (Foto: Privat)

This leads to the questioning of the traditional concept of the CMO and whether this should be revised based on market realities including differing trade practices and environments and importantly the need to meet the demands of local members.

Erica Karinna Smith

Ph.d.-kandidat

Hvordan påvirker digitaliseringen små managementbedrifter som forvalter rettigheter på vegne av musikere, produsenter og andre i Karibien i konkurranse med store internasjonale rettighetsbedrifter?

Erica Karinna Smith disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Collective Management Organisations (CMOs), Digital Disruption and Small Developing Economies: The Case of the Caribbean Music Industry” fredag 22. november 2019.

I avhandlingen forklarer Erica K. Smith endringer i kollektive forvalter-organisasjoner (CMO) som er resultater av økende digital distribusjon av musikk. En slik CMO er TONO i Norge.

De store holder sammen

Store og etablerte CMOer som for det meste holder til i Europa og USA står sammen mot mindre og voksende CMOer. Erica K. Smith sammenligner karibiske CMOer, men først og fremst COSCAP (Barbados egen Barbadian CMO, the Copyright Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated med the Performing Right Society - den store engelske CMOen.

Erica K. Smith analyserer årsakssammenhenger som kan forklare dagens situasjon for små karibiske CMOer. Forskningen bruker musikkvitenskapelige, men også økonomiske, tekniske og historiske forklaringsmodeller til dette – og ser også på hvordan CMOene kan respondere strategisk på omgivelser i rask endring.

Søker løsninger

Avhandlingen søker å finne løsninger som svarer på spørsmålene om CMOene fortsatt både kan holde på sin tradisjonelle rolle, og endre den i retning av standarden som dominerer globalt med markedstilpasning overfor forskjellige markeder, for å tilfredsstille kravene fra sine lokale medlemmer.

Erica K. Smith har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Doktorgradsprosjektet er egenfinansiert, med finansiell bistand fra the World Intellectual Property Organisation (WIPO), NORCODE og Smiths arbeidsgiver COSCAP.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen

Survival of small CMOs in a changing global market

The research seeks to explain the changes which have resulted from the growth of digital music distribution on the operations of collective management organisations (CMOs) which are entities which manage the rights of songwriters and music publishers among others.

Large, established CMOs which are primarily located in Europe and the United States of America are juxtaposed against smaller, emerging organisations.

COSCAP – the Barbadian CMO

Specifically, the operations of the Barbadian CMO, the Copyright Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated and to a lesser extent other Caribbean CMOs, are compared with that of the English Organisation, the Performing Right Society.

The approach is multidisciplinary but firmly positioned within popular musicology applying a number of theories to explain the current situation and the strategic responses to the rapidly changing environment.

The effects of technological and business model innovation on collective management are scrutinised as is the context of the development of the music industry and collective management in the post-colonial setting and the implications of the adoption of the traditional business model created in the UK based on a legislative framework that was informed by the European environment.

“Global standards”

The economic rationale for CMOs, the failure and reasons why COSCAP and other Caribbean CMOs have been unable to meet what are treated as “global standards” are analysed.

This leads to the questioning of the traditional concept of the CMO and whether this should be revised based on market realities including differing trade practices and environments and importantly the need to meet the demands of local members.

The research strives to identify solutions designed to meet the needs of small CMOs, while simultaneously enabling them to meet the needs of local members and ensuring that these organisations continue to be internationally accredited.

Disputasfakta:

Kandidaten: Erica Karinna Smith (1975, Barbados). * Background: 2007-2008 LL.M International Sports Law & Management, Instituto de Derecho y Economia (ISDE), Madrid, Spain (distance). Thesis: “The Recognition and Protection of Image Rights in the United Kingdom – Present Situation, Future Prospects. A detailed examination of the growing exploitation of the images of celebrities including the forms of exploitation, the legal protection available including the strength and weakness of the legal framework and the requirements of a more comprehensive structure.” * 2001-2004 Bachelor of Laws degree (hons), University of London, England (distance), * 1997-1998 LL.M Intellectual Property Law (Patents, Trademarks and Designs, Designs and Copyright), University of Alicante, Spain. Thesis: “The Scope of Protection Offered by the Unregistered Trade Mark in the United Kingdom and its application to Character Merchandising.” * 1996-1997 MSc. International Business, University of Groningen, the Netherlands. Thesis Subject: “Corporate Governance in the Telecommunications Services Industry in the United Kingdom and the Netherlands.” * 1993-1996 BSc. (hons) Management Studies, University of the West Indies, Barbados. * Current position/work: Chief Executive Officer, Copyright Society of Composers, Authors and Publishers Incorporated & Creative Industries consultant (Intellect Management Services Incorporated)

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium I1 066, Ketil Moes hus, fredag 22. november 2019. Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland-Yates, Fakultet for kunstfag.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Music and Copyright: Contemporary Challenges»

Tittel på avhandling: Collective Management Organisations (CMOs), Digital Disruption and Small Developing Economies: The Case of the Caribbean Music Industry”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Jocelyne Guilbault, professor i musikkvitenskap, University of California, Berkeley, USA

Annenopponent: Hans Weisethaunet, professor i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tor Dybo, Fakultet for kunstfag, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Bendik Hofseth, UiA og professor Michael Rauhut, UiA