0
Hopp til hovedinnhold

Digital kostholdsveiledning for småbarnsforeldre

Christine Helle disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Early Food for Future Health. A randomized controlled trial evaluating the effects of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from early childhood" fredag 20. september 2019.

Studien bidrar derfor med viktig kunnskap om hvordan digitale intervensjoner, som en kostnadseffektiv metode velegnet for implementering i primærforebyggende folkehelsearbeid, kan brukes for å fremme sunnere kosthold og bedre måltidsvaner helt fra begynnelsen av.

Christine Helle

Ph.d.kandidat og administrativ leder

Kostholdsveiledning gjennom et nettsted som er tilpasset spebarns alder og foreldre som skal lære barnet å spise, er et effektivt instrument for folkehelsearbeid, viser Christine Helles doktorgradsavhandling.

Over 700 mødre deltok i forskningsarbeidet – delt i to grupper. Den ene gruppen - halvparten av mødrene, blir kalt «intervensjonsgruppen». De fikk tilgang til nettstedet barnE-mat, som ga gode råd, tips og oppskrifter om spebarnskosthold. Den andre gruppen – «kontrollgruppen» - fikk ikke tilgang til nettstedet.

Forsøket foregikk fra barna var 6 – 12 måneder gamle – det vil si når spebarn lærer å spise. Gruppen som fikk tilgang til barnE-mat-nettstedet fikk nye tips og videoer hver måned.

Se et kort forskerportrett fra 2016 av Christine Helle på video:

Og artikkel fra Forskning.no fra 2019 om doktorgradsarbeidet.

Christine Helle disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Early Food for Future Health. A randomized controlled trial evaluating the effects of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from early childhood" fredag 20. september 2019.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Doktorgradsprosjektet har mottatt støtte fra den private stiftelsen Eckbos legat.

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Spebarnsmat for fremtidig helse

I perioden der spedbarnet gradvis introduseres for fast føde og tilvennes familiens kosthold, legges grunnlaget for matvaner og smakspreferanser som kan vare livet ut og få stor betydning for senere helse.

Kostholdet har stor betydning

I dag vet vi at kostholdet har stor betydning for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer som fedme og overvekt, hjerte-kar sykdommer og type-II diabetes. Disse tilstandene utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og effektive forebyggende tiltak etterspørres.

Avhandlingen Early Food for Future Health er basert på en randomisert, kontrollert studie.

E-læringsprogrammet barnE-mat

Vi har utviklet, implementert og evaluert nytten av et e-lærings program, barnE-mat, (se presentasjon fra 2016) tilpasset foreldre med barn som skal begynne å spise for første gang.

Målsettingen var å fremme en god måltidspraksis hos foreldrene og et sunt kosthold for barna.

I alt 715 mødre ble inkludert i studien og tilfeldig fordelt i to grupper. Hver måned fra barnet var 6 til 12 måneder fikk foreldre i intervensjonsgruppen en epost med lenke til månedens nettside.

Der kunne de se en film om et alderstilpasset tema innen spedbarnsernæring og spiseutvikling, og de fant oppskrifter og korte filmer som viste hvordan de selv kunne lage egnet barnemat på en enkel måte. Etter avslutning av intervensjonen ble gruppen som hadde tilgang til e-læringsprogrammet sammenliknet med en tilsvarende kontrollgruppe uten tilgang til nettstedet.

Mer frukt og grønt

I gruppen som hadde tilgang til barnE-mat rapporterte rundt 90 % av mødrene at de opplevde e-lærings programmet som godt tilpasset barnets alder, lett å forstå og at det omhandlet viktige tema.

Resultater fra studien viste at ved 12 måneders alder fikk barna i intervensjonsgruppen oftere servert frukt/grønnsaker, de hadde også smakt på flere ulike typer av grønnsaker.

Videre fant vi at en større andel av barna i intervensjonsgruppen spiste frokost og middag sammen med familien de fleste av ukas dager, og de så sjeldnere på TV eller nettbrett mens de spiste.

Ved sammenlikning av de to gruppene ett år etter at intervensjonen ble avsluttet fant vi ingen signifikant forskjell mellom gruppene, men resultatene gikk i samme retning som ved 12 måneders alder når det gjaldt inntak av frukt/grønnsaker og måltidsrutiner.

Et stort frafall av deltagere kan ha bidratt til at tolkningen av resultatene ble mer usikker ved 24 mnd.

Digital veiledning godt egnet

Studien Early Food for Future Health har vist at digitale intervensjoner kan være godt egnet som metode for å gi spedbarnsforeldre alderstilpasset informasjon og veiledning om spedbarnsernæring og spiseutvikling, og at dette igjen kan bidra til utvikling av et sunnere kosthold og bedre spisevaner for deres barn.

Så langt vi kjenner til er dette ikke tidligere vist i publiserte studier for denne aldersgruppen.

Studien bidrar derfor med viktig kunnskap om hvordan digitale intervensjoner, som en kostnadseffektiv metode velegnet for implementering i primærforebyggende folkehelsearbeid, kan brukes for å fremme sunnere kosthold og bedre måltidsvaner helt fra begynnelsen av.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Christine Helle (1965, Drammen) er utdannet lege (cand.med.) UiO 1994, med spesialitet i barne- og ungdomspsykiatri (2007). Spesialistutdanning og arbeidserfaring som overlege fra ABUP Sørlandet Sykehus HF, Arendal til dd. Stipendiat ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse ved Universitetet i Agder (2015 – 2019), nå ansatt som administrativ leder for toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition ved UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand fredag 20. september 2019

Disputasen blir ledet av dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Teoretisk og empirisk rasjonale for foreldreintervensjoner for å fremme gode spisevaner hos barn: Hvilke faktorer påvirker utvikling av foreldres måltidspraksis og hvilke mekanismer kan forklar effekten på barns spisevaner?»

Tittel på avhandling: Early Food for Future Health A randomized controlled trial evaluating the effects of an eHealth intervention aiming to promote healthy food habits from early childhood”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Bryndis Eva Birgisdottir, University of Iceland

Annenopponent: Professor Silje Steinsbekk, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tormod Bjørkkjær, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Nina Cecilie Øverby, Universitetet i Agder (hovedveileder) og førsteamanuensis Elisabet Rudjord Hillesund, Universitetet i Agder (bi-veileder).