0
Hopp til hovedinnhold

Digital hydraulikk for bedre energieffektivitet

Sondre Nordås disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen  «Using Digital Hydraulics in Secondary Control of Motor Drive» torsdag 16. april 2020.

Resultatet viser at man kan oppnå høy presisjon ved bruk av digital hydraulisk motorer i vinsjsystemer.

Sondre Nordås

Ph.d.-kandidat og Hydraulic control system design engineer

Sondre Nordås disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Using Digital Hydraulics in Secondary Control of Motor Drive» torsdag 16. april 2020. Disputasen er digital. For publikumstilgang - se under.

I doktorgradsavhandlingen har han forsket på kontrollsystemet for hydrauliske vinsjer som brukes i olje- og gassindustrien, og hvordan disse kan optimaliseres gjennom digital styring av hydraulikken i pumper og motorer.

Effekten er at vinsjene oppnår høy presisjon og bedre energieffektivitet, noe som medfører mindre forurensning.

Sondre Nordås har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i mekatronikk. Doktorgradsarbeidet inngår i en arbeidspakke for forskningsgruppen WP1 Drives i UiAs Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Offshore Mechatronics.

Slik oppsummerer Sondre Nordås selv avhandlingen:

Digital hydraulikk for bedre energieffektivitet

På grunn av økt oppmerksomhet på global oppvarming og forurensing, er det i dag stort fokus på å designe energieffektive systemer. Dette gjelder også innen offshore olje og gass industrien.

Digital hydraulikk

I olje og gass industrien brukes som regel hydrauliske aktiveringssystemer. Disse hydrauliske systemene har ofte en lav energieffektivitet.

I de siste tiårene har det utviklet seg en ny teknologi innen hydrauliske pumper og motorer. Denne nye teknologien blir kalt digital hydraulikk og er med på å øke virkningsgraden i hydrauliske pumper og motorer.

Kontrollsystem for digital hydraulisk vinsj

I avhandlingen blir en vinsj brukt som case-studie.

Hovedmålet med oppgaven er å designe et kontrollsystem for en digital hydraulisk vinsj.

Kontroll av digitale hydrauliske motorer er komplisert og utradisjonell. En viktig egenskap til digitale hydrauliske motorer er at de kan oppnå samme fortrengning ved å bruke ulike strategier.

En stor del av oppgaven har vært å analysere momentresponsen ved de ulike strategiene i tillegg til å utvikle nye fortrengningsstrategier.

Fortrengningsstrategiene har blitt analysert ved hjelp av simuleringer som er blitt verifisert med eksperimentelt arbeid.

Best egnet fortrengningsstrategi

Resultatet av responsanalysen er brukt til å velge den fortrengningsstrategien som er mest egnet til å brukes i et digitalt hydraulisk vinsjsystem.

Deretter er ulike kontrollere designet og testet i simuleringer.

Resultatet viser at man kan oppnå høy presisjon ved bruk av digital hydraulisk motorer i vinsjsystemer.

Disputasfakta:

Kandidaten: Sondre Nordås  (1991, Åmli). Mastergrad i mekatronikk fra UiA (2015), arbeider nå som Hydraulic control system design engineer, MacGregor Norway AS

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad

Disputasen blir ledet av dekan, professor Michael Rygaard Hansen, Fakultet for teknologi og realfag.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Digital Hydraulic Drives – Advantages and drawbacks»

Tittel på avhandling: «Using Digital Hydraulics in Secondary Control of Motor Drive»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen er tilgjengelig på denne nettsiden

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Heikki Handroos, Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, Finland

Annenopponent: Professor Jouni Mattila, Tampere University of Technology, Finland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Anne Gerd Imenes, Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Torben Ole Andersen, Department of Energy Technology, Aalborg Universitet, Danmark (hovedveileder) og Morten Kjeld Ebbesen, Institutt for ingeniørvitenskap, Universitetet i Agder (medveileder)

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se under for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt til prøveforelesningen tidligst 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Spørsmål kan sendes til disputasleder michael.r.hansen@uia.no.

Avhandlingen er tilgjengelig på denne nettsiden.

Lenke til disputasen som formidles i konferanseprogrammet Zoom:

https://uiano.zoom.us/j/487332147

Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.