Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Dempes forfatternes unike stemme ved oversettelse?

Aleksandra Wilkus-Wyrwa disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. En litteraturkritisk studie over Wisława Szymborskas og Czesław Miłosz’ lyrikk i norske oversettelser» tirsdag 9. oktober 2018. (Foto: Privat)

Resultatene viser at gjendiktningsprosess på den ene side er en veldig kompleks oppgave, men på den annen side også en stor utfordring dersom oversettelsen er ment for å påvirke de fremmede leserne på lignende måte som originalen.

Aleksandra Regina Wilkus-Wyrwa

Cotutelle ph.d.-kandidat

I hvilken grad bevarer oversetteren forfatterens stemme når lyrikk blir oversatt eller gjendiktet? Aleksandra Wilkus-Wyrwa analyserer oversettelsen av polsk lyrikk til norsk i sin doktorgradsavhandling.

Aleksandra Wilkus-Wyrwa disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. En litteraturkritisk studie over Wisława Szymborskas og Czesław Miłosz’ lyrikk i norske oversettelser» tirsdag 9. oktober 2018.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultetet for moderne språk og litteratur (AMU) med spesialisering i skandinavisk litteraturvitenskap  ved Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań, og doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Agders Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i litteraturvitenskap.

Cotutelle-ordningen

Aleksandra Wilkus-Wyrwa forsvarer graden ph.d. i litteraturvitenskap etter cotutelle-ordningen. Hun har alt disputert - i Gdansk 27. september - og nå skal hun også forsvare avhandlingen ved UiA.

Cotutelle betyr «felles veiledning». Ordningen er opprinnelig fransk og er altså en avtale om felles veiledning på doktorgradsnivå. Cotutelle-avtalen skal være individuell, og inngås mellom to samarbeidende institusjoner, ph.d.-kandidaten og kandidatens veiledere. Etter fullført ph.d.-løp får kandidaten et vitnemål fra hver av institusjonene, der samarbeidsforholdet fremgår.

Disputaser i cotutelle-ordningen har to varianter – en ordinær disputas med prøveforelesning og fulle pontifikalier ved det universitetet der kandidaten har arbeidet mest med avhandlingen, og en enklere disputas med løsere snipp og uten prøveforelesning ved det samarbeidende universitetet.

Professor emeritus Sylfest Lomheim var opponent ved disputasen i Polen, og får samme funksjon ved UiA, men disputasen vil mer arte seg som en samtale om avhandlingen, siden de akademiske formalitetene er unnagjort i Poznan.

Doktorgraden er finansiert ved hjelp av cotutelle-avtalen mellom Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań (stipendiatmidler) og Universitetet i Agder (finansiering av seminaropphold og språkvask av avhandlingen).

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Polsk lyrikk i Norge – verdenslitteratur i nye kontekster

Wisława Szymborska (Nobelpris-foredrag) og Czesław Miłosz (Nobelpris-foredrag) – Polens sentrale forfattere og nobelprisvinnere.

Hvordan mottas deres lyrikk av norske lesere? Begge to har fått en fast plass i det litterære landskapet over hele verden, men formidler de oversatte tekstene samme estetiske verdier og budskap som originalene?

Forfatternes unike stemme

For å besvare dette spørsmålet må man ta hensyn ikke bare til de språklige forskjellene mellom polsk og norsk samt verkenes kulturelle bakgrunn, men fremst av alt til det som gjør disse forfatterskapene helt unike, det vil si dikternes individuelle litterære stemme.

De to norske samlingene – Utsikt med et sandkorn (1996; oversatt av Ole Michael Selberg) og Livet er den eneste måten (2013; oversatt av Christian Kjelstrup) – inneholder utvalgte dikt av Wisława Szymborska.

Czesław Miłosz' lyrikk representeres utelukkende av én bok – I løsildens æra (1981) – med Paal Brekke som gjendikter.

Hvor mye kan disse tallene si om resepsjonen av de to polske nobelprisvinnerne i Norge?

Flere nivåer i analysen av oversettingene

I sin avhandling gjennomfører Aleksandra Wilkus-Wyrwa en komparativ oversettelsesanalyse som omfatter flere nivåer, ikke minst «oversettelsesantologi» som et litterært fenomen og ulike gjendiktningsmåter, deriblant et spesielt tilfelle der en kjent forfatter overfører tekster skrevet av en annen dikter.

Analysene tar utgangspunktet i den tverrkulturelle og tverrlitterære samtalen som har foregått mellom Polen og Norge i to hundre år.

Resultatene viser at gjendiktningsprosessen på den ene side er en veldig kompleks oppgave, men på den annen side også en stor utfordring dersom oversettelsen er ment for å påvirke de fremmede leserne på lignende måte som originalen

Særlig vanskelig virker denne utfordringen for Paal Brekke, som hele tiden måtte balansere mellom sitt eget forfatterskap og Czesław Miłosz' litterære identitet.

Disputasfakta:

Kandidaten: Aleksandra Wilkus-Wyrwa (1989), BA-studier innen norsk filologi i Poznań (2011); studier innen litteraturvitenskap og skandinavisk litteratur i Bergen (2012–2013 / Erasmus-programmet); MA-studier innen norsk filologi (2013) med masteroppgaven: Det lyriske jeg-ets hukommelse og minner i Lars Saabye Christensens dikt – analyse i lys av «Memory Studies». Stipendiat ved Adam Mickiewicz-universitetet i Poznań. Søken stilling som førsteamanuensis (polsk adiunkt) ved AMU (Poznań)

Aleksandra Regina Wilkus-Wyrwa har også vært medlem i forskningsprosjektet til dr. hab. Witold Sadowski (Universitetet i Warszawa, 2014–2016): Litanidikt i regional europeisk kultur, finansiert av NCN (Nasjonal forskningssentrum); ærespris i konkurransen «Verdens oversettere» for en bokanmeldelse av en bok nominert for Ryszard-Kapuściński-prisen for litterær reportasje (Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, Ryszard Kapuścińskis forsknings- og utdanningssentrum, 2016)

Disputas finner sted i Rom E2-009, Campus Kristiansand, tirsdag 9. oktober 2018 kl 10:00

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker

Tittel på avhandling: «Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktningEn litteraturkritisk studie over Wisława Szymborskas og Czesław Miłosz’ lyrikk i norske oversettelser»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponent:

Professor emeritus Sylfest Lomheim, UiA.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska, fra Adam Mickiewicz universitet (hovedveileder) og professor Bjarne Markussen fra Universitetet i Agder (bi-veileder)

Ved den polske disputasen var disse akkreditert:

(Fra de polske papirene, oversatt av Google translator)

Møte i Femte fakultetskommisjonen for doktorgradsstudier innen tysk og skandinavisk litteraturstudium, 27/09/2018

Emne: Forsvaret av doktorgradsavhandlingen av MA Aleskandra Wilkus-Wyrwa "Forfatterens individuelle estetikk i gjendiktning. En litteraturkritisk studie over Wisława Szymborskas og Czesław Miłosz 'lyrikk og norske oversettelser. Kritisk litteraturstudie av norsk poesioversettelser av Wisława Szymborska og Czesław Miłosz)

Deltakerliste:

 1. dr hab. Joanna Drynda, prof. UAM – przewodnicząca ……………………………………..
 2. prof. dr hab. Roman Dziergwa – zastępca ………………………………………………..
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Bialik……………………………………………………………
 4. dr hab. Andrzej Denka, prof. UAM…………………………………………………………
 5. dr hab. Jerzy Kałążny, prof. UAM ………………………………………………………….
 6. dr hab. Justyna Krauze-Pierz ……………………………………………………………….
 7. dr hab. Łukasz Musiał, prof. UAM …………………………………………………………
 8. dr hab. Bolesław Mrozewicz, prof. UAM …………………………………………………..
 9. dr hab. Sławomir Piontek, prof. UAM ……………………………………………………..
 10. dr hab. Marek Rajch ………………………………………………………………………
 11. dr hab. Beate Sommerfeld, prof. UAM ……………………………………………………
 12. dr hab. Maciej Walkowiak, prof. UAM …………………………………………………..
 13. dr hab. Maria Wojtczak, prof. UAM ………………………………………………………..
 14. dr hab. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska …………………………………………………
 15. dr hab. Arkadiusz Żychliński, prof. UAM ………………………………………………….

Veiledere:

 1. promotor: prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska …………………………………..
 2. kopromotor: prof. Bjarne Markussen (Universitetet i Agder)

 

Anmeldere (opponenter)

1.      recenzent: dr hab. Maria Sibińska, prof. UG ……………………………………………….
2.      recenzent: prof. Sylfest Lomheim (Universitetet i Agder) …………………………………