0
Hopp til hovedinnhold

De beste utholdenhetsutøverne må tenke nytt om trening

Øystein Sylta disputerer med avhandlingen “Endurance training organization in elite endurance athletes - From description of best practice towards individualized prescription” for ph.d.-graden onsdag 24. Mai 2017. (Foto: Privat)

Overraskende nok, viser resultatene tydelig at en tradisjonell organisering av hard-økter IKKE nødvendigvis er fordelaktig fremfor andre metoder, og vil i mange tilfeller føre til stagnasjon og redusert kapasitet når det virkelig gjelder.

Øystein Sylta

Ph.d.-kandidat - Fagansvarlig: Utholdenhet og Test- og laboratorietjenester i Olympiatooppen

Rett før konkurransesesongen har filosofien til de beste utøverne av utholdenhetsidrett tradisjonelt vært å øke intensiteten i korte intervalldrag. Ett av resultatene fra Øystein Syltas forskning viser at dette ikke er optimalt – snarere at det kan slå negativt ut på formen.

Øystein Sylta – selv meget habil idrettsutøver – har forsket på sine toppidrettskolleger i langrennssporet i samarbeid med Olympiatoppen. Han har hatt tilgang til treningsdagbøker og treningsopplegg, og har brukt nyskapende metoder for å kunne optimalisere treningsarbeidet.

Resultatene vil trolig føre til endringer i sesongoppkjøringen til de beste utholdenhetsutøverne.

Øystein Sylta ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap forsvarer avhandlingen “Endurance training organization in elite endurance athletes - From description of best practice towards individualized prescription” for ph.d.-graden onsdag 24. mai 2017.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap.

Les intervju om avhandlingen: Her er gulloppskriften til Bjørgen, Northug og Johnsrud Sundby

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Kjennetegn og forbedringsmuligheter i treningen til topputøvere

Hva som kreves for å vinne gull i internasjonale mesterskap er omdiskutert, men tusenvis av treningstimer, genetiske og miljøbetingede forutsetninger samt rikholdig kunnskap hos utøver og teamet rundt er faktorer vi er enige om at er avgjørende.

Siden etableringen av Olympiatoppen (OLT) etter et middelmådig OL i Calgary i 1988 sett med norske øyne, har det blitt samlet inn bunkevis med informasjon om trening og testresultater fra en rekke verdensenere innen ulike utholdenhetsidretter. Denne informasjonen har OLT jobbet systematisk med å systematisere de senere årene, blant annet gjennom å finansiere Øystein Syltas doktorgrad.

Kjennetegn ved treningen til de beste

Syltas arbeid har hatt til hensikt å beskrive hva som kjennetegner treningen til de beste utholdenhetsutøverne, samt gjøre eksperimentell forskning for å finne metoder som, om mulig, kan bedre resultatene ytterligere.

Å få tilgang til detaljerte treningsdata hos de beste er ingen selvfølge, men i dette arbeidet gir Sylta og medarbeidere på en innovativ måte en svært detaljrik beskrivelse av hva som kjennetegner treningen til utøvere som til sammen har vunnet nærmere 100 VM- og OL-gull innen nasjonal-idretten langrenn.

Et totalt treningsvolum på ~800t/år er nødvendig, men like viktig er at timene må balanseres mellom rolig og hard trening, på en spesiell måte, hvor en spiller på hele «intensitetsregisteret» i tillegg til å ha innslag av styrke og eksplosiv trening.

Graden av spesifisitet ser også ut til å være avgjørende, særlig i konkurransesesongen. Høy-intensive økter a-la intervalltrening er sentralt for utvikling av kapasitet, og de godt og vel 100 årlige tøffe øktene blir vanligvis organisert i et mønster hvor intensiteten blir høyere og høyere inn mot sesongstart.

Første multisenter treningsstudie

Om dette er optimalt vites ikke, og Sylta og medarbeidere har derfor gjennomført Norges-historiens første multi-senter, eksperimentelle treningsstudie på godt trente utøvere for å besvare spørsmålet.

Overraskende nok, viser resultatene tydelig at en tradisjonell organisering av hard-økter IKKE nødvendigvis er fordelaktig fremfor andre metoder, og vil i mange tilfeller føre til stagnasjon og redusert kapasitet når det virkelig gjelder.

Den totale treningsbelastningen de siste ukene avgjør i større grad prestasjonen, og er en faktor som må vedlikeholdes også i konkurransesesongen.

Av andre interessante funn nevnes sammenligningen av svært tøff intensitet på intervalldrag med relativt kort totalvarighet (eks 4x4 min), med mer kontrollert intensitet med lang totalvarighet (eks 4x16 min). Resultatene er tydelig; varighet på relativt høy intensitet er viktigere enn intensitet isolert sett, også når det gjelder utvikling av for eksempel maksimalt oksygenopptak.

Dette er tidligere dårlig dokumentert og på mange måter banebrytende innen forskningen, og burde gi grobunn for nytenkning hos utøvere og trenere som jobber med toppidrettsutøvere så vel som mosjonister.

Disputasfakta:

Kandidaten: Øystein Sylta er en av Norges beste langdistanseløpere. Han er ph.d.-kandidat ved UiA knyttet til Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, og er samtidig «Fagansvarlig Utholdenhet & Test & Lab tjenester» i Olympiatoppen Sør, som er samlokalisert og samarbeidspartner for UiA på Campus Kristiansand.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1-001, Campus Kristiansand.

Professor Elling Bere leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Onsdag 24. mai 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Scientific evidence for the effect of high-volume low-intensity training on key physiological variables and endurance performance."

Tid for disputas: Onsdag 24. mai 2017 kl 12:30

Tittel på avhandling: “Endurance training organization in elite endurance athletes. From description of best practice towards individualized prescription”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Thomas Stöggl, University of Salzburg

Annenopponent:Professor Jostein Hallén, Norges Idrettshøyskole

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Nina C. Øverby, Universitet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stephen Seiler, Universitetet i Agder og fagansvarlig utholdenhetstrening Espen Tønnessen, ph.d., Olympiatoppen.