Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Data science og finansielle løsninger for fattige

Rolando Manuel Gonzales Martinez fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Data-driven & Theory-driven Science: Artificial Realities and Applications to Savings Groups» mandag 1. mars 2021. (Foto: Privat)

The simulations show that businesses started by members of savings groups can have higher profits compared to business started with loans from micro-finance institutions, due to the social capital created between members of savings groups.

Rolando Manuel Gonzales Martinez

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Rolando Manuel Gonzales Martinez fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Data-driven & Theory-driven Science: Artificial Realities and Applications to Savings Groups» mandag 1. mars 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i International Business

Doktorgradsarbeidet er finansiert med stipendiatmidler fra det danske FAHU-fondet.

Slik oppsummerer Rolando Martinez selv avhandlingen:

Enter the Matrix: Data science and financial services for the poor

Data science is applied in diverse scientific disciplines and across industries.

Netflix applies data science to predict the preferences of viewers, while the CERN applies data science to understand the data generated by the large Hadron Collider.

Data applied to savings groups

In the dissertation, data science is applied to the information of the financial services in savings groups.

Savings groups are financial associations created to provide members with informal savings, loans, and insurance.

The findings of the dissertation indicate that the macro-economic environment and the facilitation model of non-governmental agencies (NGOs) working with savings groups are more important than the internal organization of the groups.

Social capital is important

As in the movie “The Matrix”, the dissertation uses complex algorithms to simulate artificial people operating savings groups in thousands of artificial villages.

The simulations show that businesses started by members of savings groups can have higher profits compared to business started with loans from micro-finance institutions, due to the social capital created between members of savings groups.

Disputasfakta

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Kristin Wallevik, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 17:00
Disputas kl 18:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning"Econometric methods for financial studies at the bottom of the pyramide"

Tittel på avhandlingData-driven & Theory-driven Science: Artificial Realities and Applications to Savings Groups

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2727383

(To artikler er tatt ut inntil de er publisert. Komplett avhandling fås ved henvendelse Handelshøyskolen, se venstre spalte)

KandidatenRolando Manuel Gonzales Martinez (1981, Bolivia) Bachelorgrad fra: Del Valle University (Bolivia), MSc. in Applied Statistics, University of Alcala (Spain).

Tidligere arbeid: Consultant for the United Nations Population Fund (UNFPA), Partnership for Economic Policy (PEP). Arbeider nå som Post-doc-forsker ved CASUS-HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Tyskland): Data scientist in the SARS-CoV-2 where2test project. Også tilknyttet som Consultant for the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI, Oxford University). Part-time Deputy Manager in the Risk Division of BCP Bank (CrediCorp) og forsker ved Handelshøyskolen ved UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Universitetslektor Rosanne Vanpée, (ph.d.), KU Leuven, Belgia

Annenopponent: Førsteamanuensis Alfredo Burlando, University of Oregon – USA

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor emeritus Lars Oxelheim, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Roy Mersland (hovedveileder) og førsteamanuensis Bert D’Espallier (ph.d.) KU Leuven (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 16:55 og disputasen tidligst 17:55. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Kristin Wallevik på e-post kristin.wallevik@uia.no