Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Creativity in Remote and Hybrid Work Environments

Funnene i avhandlingen understreker den avgjørende rollen sosial interaksjon og kunnskapsdeling spiller for kreativitet på arbeidsplassen. Samtidig avdekkes det utfordringer med digitale kommunikasjonsbarrierer og utvikling av sosiale bånd og tillit i forbindelse med remote arbeid.

Øystein Tønnessen

Ph.d.-kandidat

Øystein Tønnessen disputerer med ph.d.-avhandlingen Creativity in Remote and Hybrid Work Environments 8. desember 2023.

Kandidatens sammendrag av avhandlingen:

Kreativitet i arbeidslivet er avgjørende for innovasjon og navigasjon i en dynamisk og teknologidrevet verden. Denne avhandlingen belyser individuell og kollektiv kreativitet blant ansatte med fleksible arbeidsordninger (FWA), et felt i vekst som hittil har vært lite utforsket. De fire inkluderte forskningsartiklene utforsker kreativitet i to ulike remote settinger – hjemmekontor (WFH) og corporate coworking (remote arbeid fra et coworking space), i tillegg til hybridarbeid som kombinerer remote og tradisjonelt kontor. Forskningens overordnede formål er å forstå hvordan kreativitet utfolder seg i remote og hybride arbeidsmiljøer. Artiklene omfatter en systematisk litteraturgjennomgang av corporate coworking og kreativitet, en kvantitativ studie av kreativ ytelse i en tvungen WFH kontekst, en fenomenologisk studie av kollektiv kreativitet, og en casestudie av kreative prosesser i et hybrid arbeidsmiljø. Alle studiene er knyttet til de omfattende endringene i arbeidspraksis som inntraff før, under og etter koronapandemien. 

Funnene i avhandlingen understreker den avgjørende rollen sosial interaksjon og kunnskapsdeling spiller for kreativitet på arbeidsplassen. Samtidig avdekkes det utfordringer med digitale kommunikasjonsbarrierer og utvikling av sosiale bånd og tillit i forbindelse med remote arbeid. Utstrakt bruk av digitale plattformer under korona-nedstengningen fremmet kreativ ytelse. IT-ansatte som jobbet hjemmefra, opplevde derimot at fravær av uformell interaksjon ansikt-til-ansikt (FTF) hemmet kreativiteten. Velorganiserte digitale møter var imidlertid gunstige for kollektiv kreativitet. Analyser av kreative prosesser i et multinasjonalt teknologiselskap viste at FTF interaksjon var gunstig under problemidentifisering, mens idégenerering burde utføres utelukkende remote eller utelukkende FTF. Hybridarbeid i sanntid ble ansett som fordelaktig kun for idéevaluering. Ved å kombinere de to feltene kreativitet og FWA, utvider denne avhandlingen forskningslitteraturen innen begge områdene. Anvendelsen av teorier om sosial kapital og sosial informasjonsbehandling øker forståelsen vår av den sosiale dynamikken knyttet til kreativitet i remote og hybride settinger. Organisasjoner oppfordres til å utvikle fysiske og digitale arbeidsmiljøer som fremmer uformell sosial interaksjon, bidrar til kunnskapsdeling og skaper et kreativt klima. For å stimulere kreativitet anbefales hybridmodeller som balanserer behovene hos ansatte og arbeidsgivere, og som optimaliserer fordelene med både FTF interaksjon og remote arbeid. 

Mer om tid og sted for disputas finner du her.