Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bygger artist-identitet med streite eller skeive kjønnsuttrykk

Agnete Eilertsen

Avhandlingen undersøker hvordan norske, kontemporære, mainstream artister bruker både normative og ikke-normative kjønnsuttrykk for å bygge sin persona eller artist-identitet.

Agnete Eilertsen

Ph.d.-kandidat

Agnete Eilertsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen “Articulations of Queering Straightness.” An Analysis of Contemporary Norwegian Pop.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

«Eilertsen’s research is pathbreaking in that it explores the implications of the queering antics by mainstream Norwegian pop artists. This is the first critical study of its kind that addresses identity politics in a national social context that is wrongly conceived by many Norwegians and Scandinavians as normative, secure, and homogeneous”, skriver hovedveileder Stan Hawkins på sin blogg.

Les intervju om avhandlingen: Popartister spiller skeive

 

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Streite eller skeive kjønnsuttrykk for å bygge artist-identitet

"Articulations of Queering Straightness" undersøker hvordan norske, kontemporære, mainstream artister bruker både normative («streite» eller straight) og ikke-normative («skeive» eller queer) kjønnsuttrykk for å bygge sin persona eller artist-identitet.

Nærlesning av artister

Avhandlingen er basert på nærlesning av tre artister/grupper – KUUK, Kaja Gunnufsen og Lars Vaular  og noen av deres musikkvideoer.

Prosjektet befinner seg i skjæringspunktet mellom queer teori og popular musicology (populærmusikkvitenskap).

Framstilling av kjønn i pop gir samfunnsinformasjon

Avhandlingen beskriver hvordan «straightness» og «queerness» oppstår i fremføringer, og argumenterer for at hvordan kjønn fremføres og forhandles i popmusikken gir viktig informasjon om de kjønnsdiskursene som sirkulerer i det norske samfunnet.

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Agnete Eilertsen (1985) tok mastergrad i musikkvitenskap (2012) ved NTNU, Det humanistiske fakultet, Institutt for musikk med oppgaven «Fra Bikini Kill til riot grrrl - perspektiver på punkrock og feminisme» - om den feministiske punkbevegelsen riot grrrl. Ett år som omviser på Rockheim i Trondheim, før stipendiatstilling ved UiA fra 2013. Eilertsen har bakgrunn som sanger, og har vært med i flere bandprosjekter. De siste årene har hun imidlertid brukt mesteparten av tiden på forskning, og det har blitt lite tid til utøvende virksomhet. Arbeider nå frivillig med festivalen Feminalen i Trondheim.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sigrid Undsets hus (Bygg 46), Clara Holsts auditorium

Professor Anne Haugland Balsnes leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 8. juni 2017 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Queer Moments in Norwegian Popular Music from the 1970s to the 1990s”.

Tid for disputas:Torsdag 8. juni 2017 kl 12:15

Tittel på avhandling: “Articulations of Queering Straightness. An Analysis of Contemporary Norwegian Pop”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Dosent Susanna Välimäki, University of Turku, Finland

Annenopponent:Førsteamanuensis Eirik Askerøi, Høgskolen i Innlandet

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Per Elias Drabløs, Institutt for utøvende rytmisk musikk, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stan Hawkins UiO og professor II ved UiA, (hovedveileder) og professor Tor Dybo, (bi-veileder)