Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bruk av ultrahøyfast betong for en mer bærekraftig betongindustri

På grunn av det enorme forbruket på verdensbasis står betongindustrien for betydelige miljøutfordringer, både når det gjelder CO2-utslipp og ressursbruk. Det er derfor nødvendig med tiltak for å gjøre betongindustrien mer bærekraftig.

Ingrid Lande

Ph.d.-kandidat

Ingrid Lande disputerer 25. mai 2023 med ph.d.-avhandlingen Approaches and Strategy Development Towards More Sustainable Ultra-High-Performance Concrete (UHPC),

Lande har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i bygg.

Doktorgradsprosjektet var en del av forskningsprosjektet ‘More Efficient and Environmentally friendly Road Construction’ (MEERC) delvis finansiert av Norges forskningsråd og Sørlandets Kompetansefond. Prosjektet ble startet i samarbeid med Nye Veier, i tillegg til andre akademiske institusjoner og industripartnere.

Slik oppsummerer kandidaten avhandlingen:

Betong er verdens mest brukte byggemateriale, og er sentral for utvikling og vekst for land på alle utviklingsstadier. På grunn av det enorme forbruket på verdensbasis står betongindustrien for betydelige miljøutfordringer, både når det gjelder CO2-utslipp og ressursbruk. Det er derfor nødvendig med tiltak for å gjøre betongindustrien mer bærekraftig. Et av tiltakene som foreløpig ikke er fullt utnyttet, er bruk av ultrahøyfast fiberarmert betong (UHPC) - se bilde under.

UHPC er et relativt nytt materiale, som er sterkere og mer bestandig enn vanlig betong. Dette oppnås blant annet gjennom høyt innhold av sement og fiberarmering laget av høyfast stål. Produksjon av sement og fiber medfører høyt utslipp av CO2. Derfor er det viktig at UHPC kun brukes der de spesielle materialegenskapene utnyttes, slik at total materialbruk og CO2-utslipp reduseres. Et lovende område er brorehabilitering, der bruken av UHPC er dokumentert å kunne være både økonomisk og miljømessig fordelaktig.    

Bilde av ultrahøyfast betong

Forskningen som presenteres i avhandlingen fokuserer på å redusere miljøkonsekvensene til UHPC, og utvikle en strategi for hvordan UHPC kan brukes på mer bærekraftig måte.

Flere tiltak ble undersøkt for å redusere miljøfotavtrykket til UHPC. Mer effektiv bruk av sement og høyfaste stålfiber er to av hovedområdene i avhandlingen. En tredje del av arbeidet var å undersøke potensialet for lokal produksjon av UHPC. Disse undersøkelsene inkluderte analyse av resultater innhentet både ved litteraturstudier og eksperimentelle studier.

Siste del var utforming og forslag til en helhetlig strategi for hvordan utvikling og bruk av UHPC kan bidra til å redusere miljøutfordringene til betongbransjen.

Klikk her for mer informasjon om disputas og hvordan du kan delta.