Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bruk av BIM i infrastrukturprosjekter - forskjeller mellom Norge og Vietnam

Nhat Nam Bui of the Faculty of Social Sciences at the University of Agder has submitted his thesis entitled «Implementation of Building Information Modelling in Infrastructure Construction: Lessons from Norway and Vietnam» and will defend the thesis for the PhD-degree Friday 18 June 2021. (Photo: Private)

The comparison of these two studied cases reveals insights for better BIM implementation in developing countries.

Nhat Nam Bui

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Nhat Nam Bui fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Implementation of Building Information Modelling in Infrastructure Construction: Lessons from Norway and Vietnam» fredag 18. juni 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA med spesialisering i informasjonssystemer.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av OsloMet - storbyuniversitetet, i samarbeid med Universitetet i Agder. BIM står for "Building Information Modelling", som betyr at et byggeprosjekt blir laget som en digital modell i 3D, der de som er involvert i byggingen kan samhandle med hverandre ved å utveksle informasjon om hva de holder på med og hva de planlegger, noe som effektiviserer byggingen og hindrer forsinkende tabber. 

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

BIM implementation challenges in infrastructure projects

More basic infrastructure is essential to improving standards of living and protecting the environment in developing countries.

Increases efficiency

In this context, Building Information modelling has been used to increase efficiency in infrastructure construction. Although BIM has shown potential to benefit the infrastructure sector, many challenges still exist.

The research purpose is to improve BIM implementation and use in the context of a developing country.

Case studies reveals insights for developing countries

The thesis includes two case studies of BIM implementation, the InterCity railway project in Norway and the Thu Thiem 2 Bridge project in Vietnam.

The comparison of these two studied cases reveals insights for better BIM implementation in developing countries.

Moreover, two BIM-related innovation communities, buildingSMART Norway and BIM Vietnam Community, were studied to understand how knowledge sharing supports BIM practices in infrastructure projects.

The research extends the understanding of institutional influences on BIM implementation and innovation.

The research findings are presented in five published academic articles contributing to the discourse of information systems and BIM practice in the construction industry.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning 18. juni 2021 kl 08:15

Disputas 18. juni 2021 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Implementing inter-organizational collaboration systems: how can the disciplines of construction management and information systems learn from each other?»

Tittel på avhandling: «Implementation of Building Information Modelling in Infrastructure Construction: Lessons from Norway and Vietnam»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2757979

 

Kandidaten: Nhat Nam Bui (1984, Ho Chi Minh City, Vietnam), BA: Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, MA: Northumbria University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Henrik Linderoth, Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap, Tekniska Högskolan i Jönköping AB, Sverige

Annenopponent: Førsteamanuensis Vachara Peansupap, Department of Civil Engineering, Chulalongkorn University, Thailand

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Eli Hustad, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var universitetslektor ph.d. Christoph Merschbrock, Tekniska Högskolan i Jönköping AB, Sverige, professor Bjørn Erik Munkvold, Universitetet i Agder og professor Eilif Hjelseth, NTNU

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:05 og disputasen tidligst 10:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no