Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bosteder for mennesker med psykiske helseproblemer

Jan Georg Friesinger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems” onsdag 27. mai 2020. (Foto: Privat)

Til sammen synliggjør avhandlingen at de materielle omgivelsene i bofellesskap betyr mye på mangfoldige og motstridene måter.

Jan Georg Friesinger

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Disputasen foregår digitalt på internett fordi UiA er stengt på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Jan Georg Friesinger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems” onsdag 27. mai 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Jan Georg Friesinger har studert hvordan bosteders materialitet - bostedenes fysiske utforming - spiller inn på hvordan mennesker med psykiske helseproblemer lever sine hverdagsliv.

Slik oppsummerer Jan Georg Friesinger selv avhandlingen:

Bosteder for mennesker med psykiske helseproblemer

Avhandlingen belyser hvordan bosteders materialitet for mennesker med psykiske helseproblemer får betydning for deres hverdagsliv.

Doktorgradsarbeidet består av tre studier.

Studie (I) var en litteraturgjennomgang av internasjonale studier med fokus på ulike boformer for mennesker med psykiske helseproblemer som mottok kommunale helsetjenester i sine hjem.

Studiene (II-III) hadde et lokalt fokus og bygget på et etnografisk feltarbeid av sju kommunale bofelleskap i Norge.

Funnene

Funnene til studiene indikerte at materialiteten innvirket på beboernes livssituasjoner på ulike måter.

(I) I litteraturgjennomgangen kom det frem at naboskap og boligtype (bofellesskap eller eget hjem) har ulik innvirkning på beboernes velvære, sosiale identitet og privatliv.

(II) I feltstudien kom det frem hvordan materialiteten i norske bofelleskap uttrykte et uklart bilde av beboerne, som varierte fra å forstå beboerne som personer med en diagnose som alle likner på hverandre til å forstå beboerne som like forskjellige som folk flest. (III)

Brannsikkerhetsutstyret avvek i størrelse og design fra det i ordinære hjem, og røykvarslere og brannalarmer hadde sterk innflytelse på beboerne både fordi de representerte en trygghet, men også fordi de skapte en følelse av overvåkning.

Stor betydning

Til sammen synliggjør avhandlingen at de materielle omgivelsene i bofellesskap betyr mye på mangfoldige og motstridene måter. Alt i alt kan disse stedene ved hjelp av sin utforming gjøre det mulig å skape stabile bosituasjoner for beboere slik at de kan skape sine egne hjem.

En forutsetning for dette er en helhetlig stedsforståelse, hvor utformingen av omgivelser, bygninger, rom og gjenstander, blir forstått som viktige elementer med innvirkning på menneskene som bor på disse stedene. Det blir derfor viktig å nøye vurdere de materielle omgivelsene slik at ulike boformer kan bidra til meningsfulle liv for mennesker med psykiske helseproblemer.

Disputasfakta:

Kandidaten: Jan Georg Friesinger (1980, Bad Reichenhall, Tyskland) MA sosiologi FernUniversität Hagen (2015), har arbeidet i flere år som miljøterapeut med psykisk helsearbeid i kommune. Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under) 2020.

Disputasen blir ledet instituttleder ved Institutt for psykososial helse, Siri Håvås Haugland, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Explain and discuss the most salient conceptual approaches for understanding the material lives of people with mental health problems. Illustrate with examples from your research»

Tittel på avhandling: «Materialites matter. An exploration of supported housing for people with mental health problems”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Hester Parr, University of Glasgow, Skottland/UK

Annenopponent: Seniorforsker Kristian Larsen, Rigshospitalet, København, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor emeritus Dagfin Ulland, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Inger Beate LarsenUiA (hovedveileder), professor II Alain Pierre Topor, UiA og førsteamanuensis Tore Dag Bøe, UiA (medveiledere)

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Siri Håvås Haugland på e-post siri.h.haugland@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2655383