Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Blir skjønnsutøvelsen i offentlig sektor påvirket av digital teknologi?

Peter André Busch disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy» fredag 10. mai 2019.

Skjønnsutøvelsen som ansatte i offentlig sektor utøver har blitt kritisert fordi den kan gi de ansatte for mye makt i møtet med klienten.Teknologi har blitt introdusert som en løsning på denne utfordringen.

Peter André Busch

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

I avhandlingen «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy» har Peter André Busch forsket på virkningen digitale verktøy kan ha på skjønnsmessig praksis for offentlig tjenestearbeidstakere - såkalt digitalt skjønn.

Han forsvarer avhandlingen for ph.d.-graden fredag 10. mai 2019.

Peter André Busch har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer.

Slik beskriver Peter André Busch selv essensen i avhandlingen:

Kan teknologi påvirke skjønn?

Skjønnsutøvelsen som ansatte i offentlig sektor utøver har blitt kritisert fordi den kan gi de ansatte for mye makt i møtet med klienten.

Teknologi har blitt introdusert som en løsning på denne utfordringen.

Teknologi kan avløse vurdering

Når teknologi blir introdusert, er det en risiko for at ansatte stoler mer på digitale verktøy enn sin egen profesjonelle vurdering.

Denne løsningen kan dermed føre til at ansatte som normalt baserer sine beslutninger på profesjonell kunnskap og erfaring, flytter makt over til digitale verktøy som er designet av systemutviklere uten førstehåndserfaring med offentlig tjenesteyting.

I doktorgradsstudiet har jeg undersøkt under hvilke forhold teknologi kan påvirke skjønnsutøvelsen til en rekke grupper av ansatte i offentlig sektor, deriblant dommere.

Skjønn trumfer teknologi

Jeg fant at faglig motivasjon og kompleksiteten ved offentlige tjenester gjør det vanskelig å automatisere beslutninger.

Mange ansatte har en sterk profesjonell identitet og deres støtte avhenger av det profesjonelle resultatet.

Ifølge dem er informasjonsusikkerhet, alvorlighetsgraden ved beslutningene og lovkompleksitet noe som gjør skjønn nødvendig - spesielt innenfor tradisjonell tjenesteyting som har vært karakterisert av mye skjønnsutøvelse.

Jeg fant også at ansatte innenfor mer hierarkiske organisasjonsstrukturer er mer tilbøyelige til å godta en teknologisk påvirkning på skjønn.

Disputasfakta:

Kandidaten: Peter André Busch (1976, Harstad), Bachelor i IT og informasjonssystemer og Master i informasjonssystemer fra UiA, nå universitetslektor ved Institutt for informasjonssystemer, UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, fredag 10. mai 2019

Disputasen blir ledet av instituttleder, dosent Carl Erik Moe, Institutt for informasjonssystemer

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: Kunngjøres 14 dager før disputas

Tittel på avhandling: «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted. 

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Maria A. Wimmer, University of Koblenz-Landau, Østerrike

Annenopponent: Professor Elin Wihlborg, Linköpings universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Leif Skiftenes Flak, Institutt for informasjonssystemer, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Øystein Sæbø, Institutt for informasjonssystemer, UiA