Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Beslutningsstøtte ved distribusjon av humanitær nødhjelp

Mohammad Tafiqur Rahman fra Fakultet for samfunnsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Supporting Humanitarian Relief Distribution Decision-Making under Deep Uncertainty. A System Design Approach» onsdag 13. januar 2021. (Foto: Privat)

Since the success of humanitarian operations (e.g., HRD) mostly depends on doable decision-making, this research argues for developing potential DSSs in task-oriented ways.

Mohammad Tafiqur Rahman

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Mohammad Tafiqur Rahman fra Fakultet for samfunnsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Supporting Humanitarian Relief Distribution Decision-Making under Deep Uncertainty. A System Design Approach» onsdag 13. januar 2021. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer.

Summary of the thesis by Mohammad Tafiqur Rahman

Supporting Humanitarian Relief Distribution Decision-Making

Disasters threaten society with widespread destruction of infrastructure and livelihood.

To respond quickly in such crucial moments, humanitarian decision-makers (HDMs) act rapidly to distribute necessary relief goods, despite the deep and prevailing uncertainty that arises from scarce, conflicting, and uncertain information.

Existing models are scenario-specific

The literature avails various mathematical models to support HDMs in humanitarian relief distribution (HRD) decision-making.

These models are scenario-specific and mostly detached from the realities of the field. Although they produced good results when tested, they were not implemented in practice because of their operational inconsistency or complexity (i.e., lack of user-friendliness).

Practitioners not involved

In most cases, end-users (mainly practitioners) were found absent in the development process. So, for determining effective HRD, practitioners-participated decision support systems (DSS) are still needed.

Hence, developing computer-based DSSs is always the priority in humanitarian logistics (HL) to achieve necessary recommendations and suggestions on decision alternatives.

Supporting decisions

This research, therefore, attempts to model an IS to profile decision-making requirements and their interconnectedness—thereby developing the envisioned DSS.

So, it sets its research question (RQ) to identify “How can decisions in HRD be supported under deep uncertainty?”

By answering this RQ, this dissertation conceptualizes HRD as an operational ecosystem to model its DSS design.

Such a conceptualization will help researchers generating different decision models not only by identifying and combining various decision factors encompassed in different problem areas, but also recognizes their interconnections with and influences (or affects) to HRD decision-making.

Doable decision-making

Since the success of humanitarian operations (e.g., HRD) mostly depends on doable decision-making, this research argues for developing potential DSSs in task-oriented ways.

Finally, practitioners can save decision-making time by consulting the proposed prioritized lists of decision factors since faster decisions can be made if they are supported with the necessary information and with the essential decision variables and constraints for achieving specific objectives.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00
Disputas kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning"On the roles and implications of black swan events in the deep uncertainty context"

Tittel på avhandling: «Supporting Humanitarian Relief Distribution Decision-Making under Deep Uncertainty. A System Design Approach»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2721830

KandidatenMohammad Tafiqur Rahman (1983, Cumilla, Bangladesh) Bachelor of Science fra North South University, Dhaka, Bangladesh, Master of Science fra KTH-Royal Institute of Technology, Stockholm, Sverige.

Ved UiA har han vært ph.d.-stipendiat, forsker, universitetslektor og forsker i ERASMUS+ -prosjektet “Virtual Reality in Higher Education”. Nå søker han nye muligheter.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Marcos Roberto da Silva Borges, TECNUN, University of Navarra, Spania

Annenopponent: Professor Trond Hammervoll, Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Jaziar Radianti, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tim A Majchrzak, Institutt for informasjonssystemer, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis ph.d. Tina Comes ved Delft University of Technology i Nederland, tidligere professor ved og fremdeles tilknyttet CIEM - Centre for Integrated Emergency Management ved Fakultet for samfunnsvitenskap (medveileder).

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no