Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Beskrivelser om hvordan miljømedborgerskap er tematisert i norske bildebøker og tegneserier

Berit Martha Christel Huntebrinker fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Narrating Environmental Citizenship. Norwegian picturebooks and comics in the Antropocene» tirsdag 17. januar 2023.

Variasjonen i fortellingene understreker at en mer nyansert undersøkelse av bildebøker og tegneserier er fruktbar og nødvendig for å ta barnelitteraturens kompleksitet på alvor når det gjelder miljøspørsmål.

Berit Martha Christel Huntebrinker

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Disputasen vil foregå på skandinaviske språk.

 

Berit Martha Christel Huntebrinker fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Narrating Environmental Citizenship. Norwegian picturebooks and comics in the Anthropocene» tirsdag 17. januar 2023.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA, med spesialisering i litteraturvitenskap.

Slik oppsummerer Berit Huntebrinker selv avhandlingen:

Beskrivelser om hvordan miljømedborgerskap er tematisert i norske bildebøker og tegneserier

(Narrating environmental citizenship: Norwegian picturebooks and comics in the Anthropocene)

Prosjektet utforsker hvordan aspekter av «environmental citizenship», eller miljømedborgerskap, er tematisert i norske bildebøker og tegneserier.

Miljømedborgerskap betegner en rekke konsepter som har sitt opphav i statsvitenskap og diskuterer hva det betyr å være en ansvarlig, eller «god», medborger med tanke på vårt forhold til miljøet.

Konseptene er preget av ulike forståelser av både hva medborgerskap betyr og hvilken rolle miljø og dets egenverdi spiller. Det som konseptene har til felles, er en tanke om at det trengs en forandring i hvordan vi oppfører oss i den verden vi bebor.

Et økonarratologisk blikk

I avhandlingen undersøker jeg syv multimodale tekster – fire bildebøker og tre tegneserier – publisert i et tidsrom fra 1974 til 2019.

Min teoretiske tilnærming bygger på økonarratologi, en retning innenfor litteraturvitenskap som kombinerer et økokritisk perspektiv med en særlig oppmerksomhet på narratologiske spørsmål, altså tekstens narrative oppbygning.

  • Hvordan er tekstenes multimodal «storyworld» framstilt og hvilken betydning har miljøet i den?
  • Hvordan blir aspekter av miljømedborgerskap tatt opp gjennom verbaltekst og bilde?
  • Og hvordan henvender tekstene seg til leseren for å formidle holdninger til miljøet?

Det er noen av spørsmålene jeg undersøker i analysekapitlene av avhandlingen.

Hovedfunn

Det viser seg at multimodale tekster for unge lesere presenterer ulike forståelser av hva det betyr å være en miljøbevisst medborger.

Tekstene framhever forskjellige aspekter som viktige når det gjelder vårt forhold til miljøet og hvordan vi kan leve mer miljøvennlig.

Variasjonen i fortellingene understreker at en mer nyansert undersøkelse av bildebøker og tegneserier er fruktbar og nødvendig for å ta barnelitteraturens kompleksitet på alvor når det gjelder miljøspørsmål.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium B1 001, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 17. januar kl 10:00

Disputas tirsdag 17. januar kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Miljøtematikk i den politiske barnelitteraturen i Norge på 1970-tallet»

Tittel på avhandling«Narrating Environmental Citizenship. Norwegian picturebooks and comics in the Anthropocene»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 PhD thesis Berit Huntebrinker

KandidatenBerit Martha Christel Huntebrinker (1991, Simmern/Hunsrück, Tyskland) Magistergrad i Allmenn og sammenlignende litteraturvitenskap, nordisk og latinamerikastudier, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, 2016. Tittel på magisteroppgave: «(Un-) Möglich (-Es) Erzählen. Über die Problematik der Darstellung von Erfahrungen aus dem Konzentrationslager bei Primo Levi und Imre Kertesz». I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Anna Nordenstam, Gøteborgs universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Jonas Bakken, Universitetet i Oslo

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Sigurd Tenningen, Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Reinhard Hennig, Universitetet i Agder (hovedveileder) og professor Svein Slettan, Universitetet i Agder (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5cvcu6rqj8pH93OD3RcIX2iQzw4kgqpylhB

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Gunhild Kvåle på e-post gunhild.kvale@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.