0
Hopp til hovedinnhold

Bedring av livskvalitet gjennom helsefremmende tiltak for ferske pensjonister

Lars Bauger at the Faculty of Health and Sport Sciences has submitted his thesis entitled “Developing well-being as one grows older: A mixed method study”, and will defend the thesis for the PhD-degree Thursday 9 January 2020.

Det overordnede formålet med avhandlingen har vært å utforske opplevelsen av livskvalitet som nylig pensjonert, hvilke faktorer som bidrar til livskvalitet blant eldre i den tredje alder (de «unge eldre»), samt hvorvidt helsefremmende tiltak i denne perioden kan ha nytte av et psykologisk utviklingsperspektiv.

Lars Bauger

Ph.d.-kandidat og universitetslektor

Lars Bauger disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen Developing well-being as one grows older: A mixed method study” torsdag 9. januar 2020.

I avhandlingen forsker han på eldre i den tredje alder - nylig pensjonerte - og deres opplevelse av livskvalitet. Samtidig ser han på hva som bidrar til opplevelsen av livskvalitet, og om helsefremmende tiltak i denne perioden kan ha nytte av et psykologisk utviklingsperspektiv.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse-og idrettsvitenskap.  

Slik oppsummerer Lars Bauger selv avhandlingen:

Livskvalitet for nylig pensjonerte

Det overordnede formålet med avhandlingen har vært å utforske opplevelsen av livskvalitet som nylig pensjonert, hvilke faktorer som bidrar til livskvalitet blant eldre i den tredje alder (de «unge eldre»), samt hvorvidt helsefremmende tiltak i denne perioden kan ha nytte av et psykologisk utviklingsperspektiv.

Dette har blitt undersøkt gjennom tre vitenskapelige artikler: en teoretisk og to empiriske.

I den teoretiske artikkelen utforsket vi forskjellige perspektiver på det å bli eldre og argumenterte for at den tredje alder (perioden etter man har pensjonert seg mens man samtidig har god helse og få begrensinger) kan være en fruktbar periode for helsefremmende tiltak som ønsker å fremme livskvalitet.

I dette arbeidet foreslo vi at det utviklingspsykologiske perspektivet til Robert Kegan kan være et nyttig perspektiv.

I den kvalitative studien utforsket vi nylige pensjonertes opplevelser, som besto av en livlig fortelling om (1) tilfredshet med egen fysisk helse, (2) en ny opplevelse av tid som ga muligheter for handling, (3) en forsterket følelse av selvstyre og (4) å være tilstede i relasjonene.

I den kvantitative studien fant vi støtte for at det utviklingspsykologiske perspektivet hadde et betydningsfullt bidrag i å forklare livskvalitet, men at dette ikke var spesielt viktig for de eldre i den tredje alder sammenlignet med yngre voksne (som vi opprinnelig hevdet).

Disse funnene bekrefter tidligere forskning på livskvalitet og den tredje alder samtidig som de bringer inn noen nye perspektiver som ikke tidligere har vært ansett som betydningsfullt for livskvalitet.

Disputasfakta:

Kandidaten: Lars Bauger (1985 - Hønefoss) har mastergrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø (2011). Han arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad torsdag 9. januar 2020

Disputasen blir ledet av instituttleder, professor Mariann Fossum, Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: «The complexities of the retirement process and the challenges of researching the impact of retirement on well-being»

Tittel på avhandling: Developing well-being as one grows older: A mixed method study”

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Psykolog, ph.d. Oliver Robinson, University of Greenwich, UK

Annenopponent: Seniorforsker, ph.d. Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis II ved Psykologisk institutt, UiO

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørn Tore Johansen, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Rob Bongaardt, Universitetet i Sørøst - Norge (hovedveileder) og professor Elling Bere, Universitetet i Agder (medveileder)