Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig solenergi i mikronett koblet til det store energinettet

Arvind Sharma fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Techno-Economic Performance Evaluation of Photovoltaic based Micro-Grid with Energy Management Strategies» fredag 12. mars 2021. (Foto: Privat)

De presenterte resultatene vil være nyttige for å markedsføre det solbaserte mikronettet i distribusjonsnettet for elektrisk energi, og sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Arvind Sharma

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Arvind Sharma fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Techno-Economic Performance Evaluation of Photovoltaic based Micro-Grid with Energy Management Strategies» fredag 12. mars 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag, med spesialisering i fornybar energi.

Doktorgradsarbeidet er støttet finansielt av Norges utenriksdepartement gjennom den norske ambassaden i New Delhi, gjennom rammeavtalen med The Energy and Resources Institute (TERI), India og Universitetet i Agder (UiA) om prosjektet «Bærekraft og ren energi» («Sustainability and Clean Energy») i perioden 2017 – 2020. Ph.d.-arbeidet var en del av prosjektet.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

Bærekraftig solenergi i mikronett koblet til det store energinettet

Fornybar energiteknologi vil legge til rette for lav-karbon-samfunn og fremskynde lokal sosio-økonomisk bærekraftig utvikling.

Nett-integrering skaper muligheter

Integreringen av solenergibasert mikronett med det elektriske kraftnettet skaper muligheter for forbrukerne til å redusere nettavhengigheten, bruken av lokale energikilder og deltakelse i energimarkedet.

Utformingen av et pålitelig, effektivt og økonomisk levedyktig solbasert mikronettsystem bør imidlertid vurdere tekno-økonomisk størrelse, energistyringsstrategi, begrensninger i elektrisk kraftnett og energipriser for bærekraftig drift.

I dette arbeidet har en techno-økonomisk størrelse av solenergi fotovoltaisk basert institusjonelt energisystem som fungerer som et smart mikronett blitt presentert.

Rimelig og bærekraftig energi for alle

Energistyringsstrategiene for mikronett er blitt foreslått for å minimere energiproduksjonskostnadene med maksimal utnyttelse av lokale energiressurser med tanke på geografiske parametere, lokale elektriske nettverksbegrensninger og energipriser.

Solbasert mikronett kan påvirke den tekniske driften av kraftnettet; og i dette arbeidet er det foreslått passende avbøtende teknikker for å ha operasjonelle parametere innenfor de foreskrevne grensene.

De presenterte resultatene vil være nyttige for å markedsføre det solbaserte mikronettet i distribusjonsnettet for elektrisk energi, og sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og moderne energi for alle.

Doktorgradsarbeidet bidrar effektivt til å nå FNs bærekraftsmål nr. 7 (dvs. rimelig og ren energi).

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Henrik Kofoed-Nielsen på e-post  henrik.kofoed.nielsen@uia.no

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Henrik Kofoed Nielsen, Institutt for ingeniørvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15
Disputas kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «PV for institutional energy systems»

Tittel på avhandling: «Techno-Economic Performance Evaluation of Photovoltaic based Micro-Grid with Energy Management Strategies»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2730635

 

KandidatenArvind Sharma (1985, Tehri Garhwal, Uttarakhand India) Bachelor of Technology in Electronics and Communications fra Uttar Pradesh Technical University, Lucknow, India (2007); Master of Technology in Energy, Environment and Management from Indian Institute of Technology Delhi, India (2013). Ansatt ved The Energy and Resources Institute (TERI), India in the Renewable Energy Technologies Division fra 2007 til nå. Ved TERI, har han bidratt aktivt i flaggskipsprogrammet ‘Lighting a Billion Lives©’ med utvikling av soldrevet ladestasjon for elektrifisering av landsbygda utenfor strømnettet. Sharma er takknemlig for at TERI har tillatt ham å gjennomføre doktorgradsstudiet ved UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor PhD Amin Hajizadeh, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Subhes C Bhattacharyya, School of Engineering and Sustainable Development, De Montfort University, Leicester, UK

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Ajit Jha, Institutt for ingeniørvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Mohan Lal Kolhe, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Nils Ulltveit-Moe, UiA (medveileder)