0
Hopp til hovedinnhold

Bærekraft i mikrofinansinstitusjoner

Stephen Zamore disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018.

This thesis examines how MFIs can achieve lower loan defaults, lower costs, and more sustainable activities.

Stephen Zamore

Ph.d.-kandidat

Stephen Zamore analyserer i sin doktoravhandling om mikrofinansbanker får bedre bærekraft gjennom mindre mislighold ved å utvide sitt nedslagsfelt geografisk, og ved å øke tilbudet av tjenester ut over rene finanstransaksjoner.

Stephen Zamore ved Institutt for strategi og ledelse har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i internasjonal business. Han disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av FAHU Foundation i Danmark.

I løpet av de tre årene med doktorgradsarbeid har han publisert seks artikler i internasjonale, fagfellevurdertetidsskrifter: Research in International Business and Finance, Applied Economics, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of International Development, International Journal of Emerging Markets, and International Journal of Financial Services Management.

Summary of the thesis by Stephen Zamore

Sustainability of Microfinance Institutions

Microfinance emerged in the 1970s to provide financial services to poor people who cannot access the formal banking services.

Thus, microfinance institutions (MFIs) have two main goals:

(1) to supply financial services to poor people and

(2) to remain financially sustainable.

This thesis examines how MFIs can achieve the second objective in terms of lower loan defaults, lower costs, and more sustainable activities.

In microfinance, a loan default occurs when a loan is not repaid for more than 30 days.

The first chapter of this dissertation examines whether geographic expansion of the MFI’s operations will reduce loan defaults or not.

People have two views: one group says that geographic expansion reduces loan defaults while the other group says such a practice increases loan defaults because of difficulty in monitoring distant loans.

Similarly, chapter two examines whether having different income-generating activities helps the MFI to be financially sustainable.

This chapter is motivated by increasing trends of governments putting a limit on lending rates in many countries.

The third chapter investigates the consequences of supplying non-financial services (e.g., health care, business trainings, etc.) in addition to the financial services (e.g., loan, savings).

The final chapter investigates whether focusing too much on lower loan default has implication on the operational costs (e.g. costs of screening and monitoring loan applicants may go up).

Overall, the findings indicate that:
  • (1) geographic expansion is not beneficial specifically for non-profit MFIs,
  • (2) MFIs that rely solely on interest income may find it advantageous to have other revenue-generating activities,
  • (3) the financial sustainability of MFIs that provide both financial and non-financial services is neither diminished nor improved, and
  • (4) for efficiency reasons, each MFI is recommended to search for a reasonable balance between loan defaults and operating costs.

Disputasfakta:

Kandidaten: Stephen Zamore (1981) i Jirapa, Upper West Region, Ghana. Bachelorgrad fra Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana og mastergrad fra UiA. Zamore er autorisert revisor fra Institute of Chartered Accountants i Ghana, og underviste ved University for Development Studies, Wa campus i Ghana før han begynte arbeidet med doktorgraden.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand torsdag 13. desember 2018

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bjørn-Tore Flåten, instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse

Prøveforelesning kl 08:30

Disputas kl 09:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Corporate risk management and what makes risk management in Microfinance special"

Tittel på avhandling: «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. Ronny Manos, PhD, College of Management Academic Studies, Israel

Annenopponent: Professor Niels Hermes, University of Groningen, Holland

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Lars Oxelheim, Institutt for økonomi, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Roy Mersland, Institutt for strategi og ledelse (hovedveileder) og professor Leif Atle Beisland, Institutt for økonomi (bi-veileder)