Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Arbeidskrav i lærerutdanninger

Christine Watne Kristiansen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen: «Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis» fredag 18. desember 2020. (Foto: Privat)

Med bakgrunn i modellen «vurderingsdimensjonen i undervisning», kommer det frem at det er lite samsvar mellom det som skjer i planlegging og gjennomføring av arbeidskrav.

Christine Watne Kristiansen

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Christine Watne Kristiansen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen: «Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis» fredag 18. desember 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i pedagogikk.

Slik oppsummerer Christine Watne Kristiansen selv avhandlingen:

Arbeidskrav i lærerutdanninger

Arbeidskrav er ulike oppgaver eller prøver underveis i et emne som studenter må bestå for å kunne gå opp til eksamen.

Økt oppmerksomhet

Slike krav har fått mer oppmerksomhet i undervisningen ved høyere utdanning, særlig etter Kvalitetsreformen av 2001 og Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning av 2011.

I avhandlingen undersøkes hvordan muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis i norsk lærerutdanning kan forstås, og hva som kan ha bidratt til at denne vurderingspraksisen oppstår.

En dissonerende vurderingspraksis

(Dissonerende: klinger uharmonisk og falskt, jfr dissonans)

Arbeidskrav er en vurderingssituasjon som foregår i undervisningen, hvor lærer og studenter er involvert.

Den norske lærerutdanningen, og de verdiene og tradisjonene som ligger i den, har vært lite opptatt av vurdering.

Med bakgrunn i modellen «vurderingsdimensjonen i undervisning», kommer det frem at det er lite samsvar mellom det som skjer i planlegging og gjennomføring av arbeidskrav. Muntlige arbeidskrav kan dermed forstås som dissonerende.

Spenning mellom trender og tradisjoner, og reformers vurderingshensikter

Studien viser at det er særlig to forhold som kan ha bidratt til at den dissonerende vurderingspraksisen oppstår.

  • Det første er forholdet mellom lærerutdannernes hensikter med vurdering, som gjenspeiler vurderingstrender, og lærerutdanningskulturen, som ikke har sterke tradisjoner for vurdering.
  • For det andre kan tre ulike reformer ha bidratt til at vurderingspraksisen oppstår: Kvalitetsreformen, Kunnskapsløftet og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning.

Reformene har forskjellige hensikter med vurdering, og prinsippene for hvordan vurdering skal gjennomføres er ulike. Dette kan gjøre det utfordrende for lærerutdannere å planlegge og gjennomføre arbeidskrav.

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Gunhild Kvåle på e-post gunhild.kvale@uia.no

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00
Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Hva er forholdet mellom læreplanteori og didaktikk, og hva har det å si for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i høyere utdanning?"

Tittel på avhandling«Arbeidskrav i lærerutdanninger. En studie av muntlige arbeidskrav som didaktisk vurderingspraksis»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:
https://hdl.handle.net/11250/2711645

 

KandidatenChristine Watne Kristiansen (1986, Bærum, oppvekst i Farsund). Faglærerutdanning i drama, UiA (2010). Mastergrad i pedagogikk, masteroppgave: «Vurderingens kunst – en diskusjon om vurdering som læring i dramafaget»,  UiA (2012). Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Christian Lundahl, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Ørebro universitet, Sverige

Annenopponent: Professor Ane Qvortrup, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk universitet (SDU), Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Jorunn Midtsundstad, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Ilmi Willberg, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Inger Marie Dalehefte (medveileder)