Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Aktiv ledelse av offentlige nettverk

Barbara Krystyna Zyzak of the Faculty of Social Sciences at the University of Agder has submitted her his thesis entitled “Managing Collaborative Arrangements. Challenges associated with managing secondary structures” and will defend the thesis for the PhD-degree Tuesday 24 November 2020.

Avhandlingen viser at ledelsens networking er viktig for å overleve, mens aktiv utnyttelse av ledelsens networking er avgjørende for å lykkes i offentlige nettverk.

Barbara Krystyna Zyzak

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Barbara Krystyna Zyzak fra Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Managing Collaborative Arrangements. Challenges associated with managing secondary structures” tirsdag 24. november 2020. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i offentlig administrasjon.

Ph.d.-prosjektet er finansiert av UiA gjennom Ugland-gaven og forskningsprosjektet COMPOL, ledet av professor Jarle Trondal.

 

Slik oppsummerer Barbara Zyzak selv avhandlingen:

Aktiv ledelse av offentlige nettverk

Doktorgradsavhandlingen undersøker hva som bidrar til suksess i offentlige nettverkssamarbeid. Den studerer utfordringene knyttet til nettverksstruktur, spesielt kompleksitet og behovet for forskjellige design- og ledelsestilnærminger.

De offentlige nettverkene som studeres er regionråd og styringsnettverk i Norge.

Tillit til offentlige nettverk kan ikke tas for gitt - den må skapes

Avhandlingen viser at mistillit i seg selv ikke nødvendigvis fører til brudd i nettverkssamarbeid. Brudd skjer heller fordi det dukker opp andre relevante alternativer for enkelte nettverksmedlemmer.

Det er en kompleks kombinasjon av liten tillit, fysisk avstand mellom "kritiske aktører", lite kommunikasjon og uheldige tidligere erfaringer knyttet til samarbeidet mellom nettverksmedlemmer som sammen kan gi brudd i samarbeidet.

Funnene viser at ledere av samarbeidsnettverk aktivt må håndtere tillit mellom partene for å lykkes.

Ledere bør bruke «networking» mer aktivt

Offentlige ledere spiller en kritisk rolle i nettverk gjennom å megle mellom partene, og etablere og opprettholde eksterne kontakter som kan bidra både til utvikling og til innovasjon.

Avhandlingen viser at ledelsens networking er viktig for å overleve, mens aktiv utnyttelse av ledelsens networking er avgjørende for å lykkes i offentlige nettverk.

Avhandlingen viser at aktiv networking er et avgjørende element for innovativ tenkning i offentlig sektor.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av tre vitenskapelige publikasjoner.

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning"Building trust and counteracting mistrust in networks - what is the scope for leadership?"

Tittel på avhandling«Managing Collaborative Arrangements. Challenges associated with managing secondary structures

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2682238

 

Kandidaten: Barbara Krystyna Zyzak (1986, Ustrzyki Dolne, Polen) Mastergrad fra School of Business National Louis University, Nowy Sacz, Polen. Hun arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap (AdmOrg), Universitetet i Bergen (UiB).

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Jan Erling Klausen, Institutt for statsvitenskap, UiO

Annenopponent: PhD Daniela Cristofoli, Italia (for tiden uten tilknytning til en institusjon)

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Marco Seeber, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Dag Ingvar Jacobsen, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA (hovedveileder) og professor Robyn Keast, Southern Cross University, Australia (medveileder)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder, dekan Anne Halvorsen  på e-post anne.halvorsen@uia.no