Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Adopsjon av forretningsanalyse i SMB

Marilex Rea Llave disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-Sized Enterprises» fredag 28. august 2020.

En konsekvens av økt kundesentrisitet kombinasjon med digital transformasjon, er at virksomhetens ledere og beslutningstakere opplever at de «drukner i data» samtidig som de ikke klarer å ta ut den nødvendige innsikten av disse dataene for effektiv virksomhetsstyring.

Marilex Rea Llave

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av Corona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Marilex Rea Llave disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-Sized Enterprises» fredag 28. august 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, med spesialisering i informasjonssystemer.

Slik oppsummerer kandidaten selv avhandlingen:

Adopsjon av forretningsanalyse i SMB

En konsekvens av økt kundesentrisitet kombinasjon med digital transformasjon, er at virksomhetens ledere og beslutningstakere opplever at de «drukner i data» samtidig som de ikke klarer å ta ut den nødvendige innsikten av disse dataene for effektiv virksomhetsstyring.

Business Intelligence og Analytics (BI&A) eller forretningsanalyse, er datasentriske tilnærminger som innbefatter metodikk, prosesser, verktøy og teknologi til analyse og utvinning av innsikt fra data.

BI&A-systemer tilrettelegger for mer datadrevet og faktabasert beslutningsstøtte, noe som igjen kan lede til økt effektivitet og lønnsomhet for virksomheten.

SMB henger etter i nyttiggjøring

Men selv om verdien av BI&A i stor grad er anerkjent, så viser empiriske studier at små og mellomstore bedrifter (SMB) henger etter med å nyttiggjøre seg BI&A, og det er således avgjørende å undersøke omstendighetene rundt BI&A adopsjon.

Delphi-studien, i kombinasjon med kvalitative intervjuer med BI&A-eksperter, er gjennomført for å studere adopsjon, bruk og verdiskaping fra BI&A i SMB-kontekst.

Slik gjør du som publikum:

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 PhD Thesis Marilex Rea Llave Final Version for Printing

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Marilex Rea Llave (1984 Kawit, Cavite, Filippinene). BA Bachelor i Computer Science - San Sebastian College Recoletos Cavite City, Filippinene og MA – Master i IKT – Universitetet i Agder (2014). Masteroppgave tittel: "Towards a multilevel ant colony optimization".  Nåværende stilling - Analytics Konsulent hos Sysco AS.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, UiA

Prøveforelesning kl 10:15
Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning«Benefits and challenges of data-driven decision making»

Tittel på avhandling«Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-Sized Enterprises»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jos van Hillegersberg, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences, University of Twente, Netherlands

Annenopponent: Professor emerita Anna Mette Fuglseth, Institutt for strategi og ledelse, NHH Norges Handelshøyskole

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Bjørn Erik Munkvold, Institutt for informasjonssystemer, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Dag Håkon Olsen, Institutt for informasjonssystemer, UiA (hovedveileder) og professor Eli Hustad, Institutt for informasjonssystemer, UiA (medveileder)