Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Administrativ integrasjon over styringsnivå

Nadja Sophia B. Kühn of the Faculty of Social Sciences at the University of Agder has submitted her thesis entitled «Ever closer administrative institutions? Impacts of the European Union on national decision-making processes”, and will defend the thesis for the PhD-degree Monday 5 October 2020.

Avhandlingen tar utgangspunkt i byråkratiet som sentral premissleverandør for nasjonal politikk og har som overordnet ambisjon å illustrere hvordan europeiske institusjoner kan påvirke nasjonale administrative beslutningsprosesser.

Nadja Sophia Bekkelund Kühn

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Nadja Sophia Bekkelund Kühn ved Fakultet for samfunnsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ever closer administrative institutions? Impacts of the European Union on national decision-making processes” mandag 5. oktober 2020.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap, med spesialisering i offentlig administrasjon.

Slik oppsummerer Nadja Sophia B. Kühn selv avhandlingen:

Administrativ integrasjon over styringsnivå

Med bakgrunn i ideer knyttet til etablering og utvikling av politisk orden, belyser avhandlingen hvordan nasjonale administrative institusjoner inngår i tett samarbeid med tilsvarende institusjoner på europeisk nivå. Avhandlingen tar utgangspunkt i byråkratiet som sentral premissleverandør for nasjonal politikk og har som overordnet ambisjon å illustrere hvordan europeiske institusjoner kan påvirke nasjonale administrative beslutningsprosesser.

Organisering og politikkutforming

Avhandlingen bygger på antakelsen om at organisering har betydning for politikkutforming.

Den baserer seg på datakilder fra norske direktorat og departement, og bruker organisasjonsteori for å forklare hvorfor norsk forvaltning knytter seg til overnasjonale (Europeiske) institusjoner.

Teori og empiri

Avhandlingen gir både teoretisk og empiriske bidrag.

Teoretisk sett viser den hvordan organisasjonsvariabler systematisk påvirker beslutningsprosesser, samt at denne effekten forsterkes over tid.

Empirisk illustrerer den ulike former for samhandling mellom norsk sentralforvaltning og EUs administrative apparat.

Avhandlingen er artikkelbasert og består av tre artikler (del II), samt innledning (del I).

 

Disputasfakta:

Kandidaten: Nadja Sophia Bekkelund Kühn (1984, Arendal) Bachelorgrad i statsvitenskap, UiA, Mastergrad i offentlig administrasjon, UiA (2014). Masteroppgave: “Autonomy of International Bureaucracies: On the Actor-level Autonomy in the WTO Secretariat. Arbeider nå som universitetslektor ved Etter-og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Anne Halvorsen, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning"How does administrative change translate into the change of political order?"

Tittel på avhandling: «Ever closer administrative institutions? Impacts of the European Union on national decision-making processes

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her: https://hdl.handle.net/11250/2680016

 Digital fullstendig kopi (pdf) kan fås ved henvendelse til Cecilie Rygh Mawdsley - se venstre spalte.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Jozef Bátora, Webster University, Wien, Østerrike - se også Comenius University, Slovakia

Annenopponent: Professor Eva Heidbreder, Otto von Guericke Universität Magdenburg, Tyskland

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Anne Pintsch, Institutt for statsvitenskap og ledelse, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Stefan Gänzle, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA (hovedveileder) og professor Simona Piattoni, Dept of Sociology and Social Research, University of Trento, Italia (medveileder)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder, dekan Anne Halvorsen på e-post anne.halvorsen@uia.no