0
Hopp til hovedinnhold

Administrasjon av FoU og innovasjons-prosjekter mellom konkurrenter

Sanja Smiljic fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Managing Coopetitive R&D and Innovation: A Project-Level Perspective» torsdag 25. november 2021. (Foto: Privat)

Throughout three research papers, the dissertation has revealed how competing companies evaluate the opportunity to join the projects, how the tensions in those projects can be successfully managed and the specific role that other, non-competitive partners may have in the projects.

Sanja Smiljic

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Sanja Smiljic fra Handelshøyskolen ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Managing Coopetitive R&D and Innovation: A Project-Level Perspective» torsdag 25. november 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA, med spesialisering i International Business.

Doktorgradsarbeidet er en cotutelle-avtale mellom UiA og RMIT, Australia. Sanja Smiljic er ansatt ved UiA som stipendiat, mens undervisningsavgiftene for ett års opphold ved RMIT i Australia ble betalt av Australian Government Research Training Program Scholarship.

 

Slik oppsummerer Sanja Smiljic selv avhandlingen:

Managing Coopetitive R&D and Innovation Projects

In this dissertation, Sanja Smiljic has explored how competing companies from mature manufacturing industries collaborate in R&D and innovation projects.

Knowledge of complex interactions between competitors

Sharing knowledge and complementary resources can help competitors to reduce costs and risks, stimulate innovation, enter new markets and develop new products.

Collaboration between competitors, however, poses a high risk of technology imitation, knowledge leaks and weakened market position.

Therefore, while the number of established R&D and innovation collaborations between competitors in mature manufacturing industries has grown, many such efforts fail, so more knowledge about managing their complex interactions is of high academic and practical relevance.

Six R&D and innovation projects

This dissertation explored six R&D and innovation projects that, besides competitors, also include non-competitive partners.

The empirical data consist of 48 interviews with high- and middle-level managers from competing companies, project managers, cluster managers, and employees from universities and research centres involved in the sampled projects.

Throughout three research papers, the dissertation has revealed how competing companies evaluate the opportunity to join the projects, how the tensions in those projects can be successfully managed and the specific role that other, non-competitive partners may have in the projects.

Useful findings

The findings of the papers can help project managers, competing companies and all other partners, that aim to join the forces in coopetitive projects, to understand these complex interactions and their consequences and act knowledgeably.

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 08:50 og disputasen tidligst 09:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Roger Normann på e-post roger.h.normann@uia.no

 

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (registreringslenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Roger Normann, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 25. november kl 09:00
Disputas torsdag 25. november kl 10:00

 

Tittel på prøveforelesning«Coopetition: when to compete, when to collaborate, and why it matters for innovation»

Tittel på avhandling«Managing Coopetitive R&D and Innovation: A Project-Level Perspective»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

Kappa og artikkel 3 er tilgjengelig. Artiklene 1 og 2 vil bli inkludert i avhandlingen etter at de er publisert. Artiklene er tatt ut fordi de ikke er publisert ennå i tidsskriftene som har antatt dem. Fullstendig avhandling kan fås ved henvendelse til Handelshøyskolen ved UiA ved Miriam Høgseth Joakimsen, se kontaktinfo i venstre spalte.

 

KandidatenSanja Smiljic (1984, Kikinda, Serbia) Bachelorgrad i "Financial management and accounting", University of Novi Sad, Serbia, mastergrad i "Management", University of Novi Sad, Serbia

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Frederic le Roy, Universitë Montpellier, Frankrike

Annenopponent: Professor Fredrik Hacklin, ZHAW School of Management and Law, Sveits

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Kalanit Efrat, Institutt for strategi og ledelse, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tor Helge Aas, UiA og professor Anne-Laure Mention, RMIT Australia