0
Hopp til hovedinnhold

Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater

Nina Helene Jakobia Skogli fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater» fredag 21. januar 2022. (Foto: Privat)

Prosjektets bidrag til feltet ligger både i analysen av den affektive usikkerhetens kritiske potensial, og i metodesettet utviklet for (flerstemmig) erfaringsorientert forestillingsanalyse.

Nina Helene Jakobia Skogli

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår digitalt. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen. 

 

Nina Helene Jakobia Skogli fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater» fredag 21. januar 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA, med spesialisering i Kunst i kontekst (KIK).

Slik oppsummerer Nina Helene Jakobia Skogli selv avhandlingen:

Gnagende forestillingsopplevelser: Om affektiv usikkerhet og dens bearbeidelsesprosesser

 

I avhandlingen Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater analyseres tre teaterforestillinger som griper inn i sammensatte og kontroversielle samfunnsutfordringer.

De tar opp utfordringer uten å tilby løsninger på problemene som skisseres.

Hva gjør det med oss som opplever forestillingen? Prosjektet undersøker hvordan det skapes en usikkerhet i tilskueren som er affektiv og politisk ladet.

Begrepet affektiv usikkerhet kommer av en interesse om å se nærmere på de sanselige, emosjonelle dimensjonene ved disse tilskueropplevelsene og -erfaringene. Avhandlingen ser nærmere på de kunstneriske strategiene som gir affektiv usikkerhet, samt det kritiske potensialet i disse opplevelsene sett opp mot vår samtid. Hvordan bearbeider vi disse erfaringene?

Tre forestillinger er undersøkt

Forestillingene inkludert i prosjektet er Myke Øyne (2016) av Artilleriet Produksjoner, Your Majesties (2010) av Navaridas & Deutinger og Mod alle odds (2019) av Fix&Foxy.

De undersøkes gjennom en erfaringsorientert forestillingsanalyse, som tar utgangspunkt i egen tilskueropplevelse og -erfaring.

I en av analysene inkluderes også andre tilskueres opplevelser og erfaringer. En gruppe teaterstudenter så forestillingen Mod alle odds og deltok i serie av ulike samtale- og refleksjonsøvelser i etterkant.

Disse øvelsene ble utviklet til prosjektet, og kan beskrives som publikumsforskning som henter inspirasjon og strategier fra teaterpedagogikken.

Hensikten var å skape ulike formater for samtale og utforsking av opplevelsene – både kollektivt og individuelt.

Resultatet er et eksplorativt metodesett som kan tas som et eksempel på hvordan forestillingsanalyse kan dra veksler på teaterpedagogisk praksis og empirisk publikumsforskning – og dermed gi rom for det flerstemmige.

Prosjektets bidrag til feltet ligger både i analysen av den affektive usikkerhetens kritiske potensial, og i metodesettet utviklet for (flerstemmig) erfaringsorientert forestillingsanalyse.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus – bygg K, Campus Kristiansand for spesielt inviterte og digitalt for publikum i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning fredag 21. januar 2022 kl 10:15

Disputas fredag 21. januar 2022 kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Hvordan er affektiv usikkerhet som dramaturgisk grep i samtidskunsten, et tegn i tiden? I lys av dette, hvordan forholder en affektiv tilnærming seg til å praktisere forestillingsanalyse og utsigelseskonstruksjonen i en teaterpedagogisk kontekst?»

Tittel på avhandling«Å tenke gjennom affekt: Affektiv usikkerhet i politisk engasjert samtidsteater»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenNina Helene Jakobia Skogli (1988, Kragerø) Bachelorgrad: Faglærer i teater, UiA (2012) og mastergrad i kunstfag, UiA (2014). Tittel på masteroppgave: Mellom nærhet og avstand: Opplevelsesorienterte forestillingsanalyser av Minnenes Museum av NIE og OMsorg av Goksøyr & Martens. I dag arbeider hun som universitetslektor i teater ved Fakultet for kunstfag, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor Erik Exe Christoffersen, Aarhus Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Camilla Eeg-Tverbakk, OsloMet, Norge

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Kristian Nødtvedt Knudsen, Institutt for visuelle og sceniske fag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Siemke Böhnisch, UiA (hovedveileder) og professor André Eiermann, UiA (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du klikke på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/j/64258000699?pwd=VXY0YnR4aXZzK0lqTnhTZXJ5WGROZz09&from=addon

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen kl 10:05 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no