Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

1-2-3-4-5 På sporet av grooven

Jan Inge Nilsen fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «1-2-3-4-5 På sporet av grooven» tirsdag 11. januar 2022. (Foto: Privat)

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til forskningsfeltet som dekker rytme og groove ved å se på groove fra en trommeslagers perspektiv, der ulike aspekter og prosesser kobles til groove som en god følelse av å bevege seg i takt.

Jan Inge Nilsen

Ph.d.-kandidat

Disputasen foregår på campus og digitalt for publikum. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

 

Jan Inge Nilsen fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «1-2-3-4-5 På sporet av grooven» tirsdag 11. januar 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA, med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Slik oppsummerer Jan Inge Nilsen selv avhandlingen:

På sporet av grooven

Groove er et begrep som er koblet til rytme.

Ordet groove (eng. spor, fure) kan spores tilbake til bl.a. norrøne gróf som betyr bekk, elveleie.

Rytme og groove

I forbindelse med at rytme kan forståes som en strømning, eller bevegelse, kan vi danne oss et bilde av koblingen mellom rytme og groove: Vi kan si at rytmen flyter av sted og beveger seg i groovens spor, og liksom vann former sitt leie, er også groove formet av rytmen, samtidig som grooven former rytmens flyt og bevegelse.

Trommeslageren Jan Inge (Jango) Nilsen disputerer med en kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som omhandler groove og kvintolunderdeling (dele rytmens pulsslag i fem – i stedet for to, tre eller fire, som er det vanlige).

Forskningsband

Innenfor konteksten av Nilsens praksis som rock, pop- og jazztrommeslager har groove blitt utforsket i relasjon til å eksperimentere og lære seg å spille med kvintolunderdeling.

Dette har blitt gjort delvis sammen med et forskningsband, og har resultert i musikalske produkter i form av låter og trommesoloer.

Den vitenskapelige delen av undersøkelsen består i hovedsak av en drøfting av groove relatert til utforskingen av kvintolunderdeling i forhold til ulike teorier og kunnskap i grooveforskningsfeltet.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til forskningsfeltet som dekker rytme og groove ved å se på groove fra en trommeslagers perspektiv, der ulike aspekter og prosesser kobles til groove som en god følelse av å bevege seg i takt.

Disputasfakta:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus – bygg K, Campus Kristiansand. Publikum kan følge disputasen digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 11. januar 2022 kl 10:15
Disputas tirsdag 11. januar 2022 kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«Kvintoler i pop: Stilistiske utviklingstrekk i groovebasert musikk»

Tittel på avhandling«1-2-3-4-5 På sporet av grooven»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

KandidatenJan Inge Nilsen (1971, Puli, Taiwan – oppvekst i Taiwan og i Grenland) Musikkpedagog i rytmisk musikk, Agder musikkonservatorium (1994) og mastergrad i utøvende rytmisk musikk UiA (2012) Mastergradsoppgave: «Kvintoler som grunnleggende underdeling». I dag arbeider Jan Inge Nilsen som høyskolelektor ved Ansgar Høyskole, musikklinjen og som frilansmusiker.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Eirik Askerøi, Høgskolen I Innlandet, Norge

Annenopponent: Utdanningssjef og universitetslektor Lars Andersson, Musikkhögskolan i Malmö, Lunds universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Michael Rauhut, Institutt for rytmisk musikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Knut Tønsberg, UiA og førsteamanuensis Per Elias Drabløs, UiA, som overtok da Tønsberg ble pensjonist (hovedveiledere) og professor Bruce Rasmussen, UiA (kunstnerisk veileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer.

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Det er en forutsetning at opponenten har lest avhandlingen. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no