Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bildet viser ny sjef for UiAs batterisatsing, Johannes Landesfeind.
Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som leiar ved UiAs batteriforsking Batteri Agder-prosjektet i januar 2022.

– Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi  utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder (UiA) i ei eiga forskingsavdeling, Batteri Agder-prosjektet. Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar. I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar, anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar.

UiA har allereie gjennomført fleire forskingsprosjekter om batterihandtering. Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter i regionen.

Tverfagleg utdanning og forsking

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre område.

For det første skal UiA ved den nye avdelinga halde fram sitt samarbeid Morrow Batteries og andre bedrifter.

Bildet av batterisjef Johannes Landesfeind som besøker kollegaer.

Saman med kona Stefanie Landesfeind besøkte Johannes Landesfeind nyleg UiA og vart kjent med bedrifter og nye kollegaer. UiA-professor Hugh Middleton til høgre.

For det andre skal Landesfeind og hans kollegaer planleggje eit bachelor-studium i batteri-teknologi saman med Universitetet i Stavanger. Dei to universiteta har nemleg søkt om midlar til dette hos Noregs forskingsråd og deira satsing Kapasitetsløft.

Og for det tredje ser den nytilsette fagleiaren fram til å setje i gang nye forskingsprosjekt.

– Eg ser fram til å få ei forskingsgruppe raskt på plass og starte opp med nye forskingsprosjekt. Når Batteri Agder-prosjektet har fått den administrative organiseringa på plass, gler eg meg til å sjå framstega i dei vitskapelege prosjekta, som jo er den morosame biten, seier han.

Industriell og akademisk erfaring

Landesfeind var ferdig med si eiga doktorgradsavhandling for tre år sidan. Forskinga dreidde seg mellom anna om å finne ut korleis ein skal byggje litium-batteri som let seg lade fortare enn dagens batteri.

Landesfeind kjem frå stillinga som forskar innan batteriutvikling hos elektroverktøy-produsenten Hilti (Liechtenstein). På anlegget deira i Kaufering (Tyskland) arbeidde han med  å utvikle litium-ion-batteri.

Dekanen ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag er glad for at den faglege leiaren for Batteri Agder-prosjektet har både industriell og akademisk erfaring.

Bildet viser Johannes Landesfeind som besøker kollegaer på UiA.

Førsteamanuensis Martin Choux viser fram ein del av utstyret han brukte i si forsking om sikker demontering av litium-ion batteri. Frå venstre Martin Choux, Johannes Landesfeind, førsteamanuensis Tore Sandnes Vehus, Stefanie Landesfeind, Even Askildsen og professor Hugh Middleton.

– Den doble erfaringa var viktig for oss den gongen vi utvikla forsking omkring mekatronikk i samarbeid med olje- og leverandørindustrien i landsdelen. Og det vert like viktig for oss no når vi skal utvikle forsking og kompetanse om litium-ion-batteri i samarbeid med industrien, seier Michael Rygaard Hansen, dekan ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag.