Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Camilla Flåt Aglen

Camilla Flåt Aglen
Institutional Power and the Emancipation of a Marginal Organization
Faculty of Social Sciences
Friday 27 January 2017

Forskningsassistent på et prosjekt om Hells Angels

Jeg ble gitt muligheten til å delta som forskningsassistent i forskningsprosjektet til Gro Kvåle og Zuzana Murdoch; " Instituational Power and the Emancipation of a Marginal Organization: Hells Angels Meets Art, Academia and the Norwegian Constitution. Jeg skulle bidra i prosjektet i 30 timer totalt

Jeg ble gitt muligheten til å delta som forskningsassistent i forskningsprosjektet til Gro Kvåle og Zuzana Murdoch; " Instituational Power and the Emancipation of a Marginal Organization: Hells Angels Meets Art, Academia and the Norwegian Constitution. Jeg skulle bidra i prosjektet i 30 timer totalt.

 

En av hovedoppgavene mine gikk ut på søke i avis og tidsskriftartikler, blant annet i Atekst, ved hjelp av noen bestemte søkeord og spesifikke tidsrom. Det var i hovedsak to hendelser jeg var på utkikk etter. Den ene hendelsen handlet om en fotofestival i Kristiansund kalt Nordic Light hvor bilder av Hells Angels, tatt av Marcel Leliënhof, skulle utstilles. Den andre hendelsen handlet om en utstilling på Kulturhistorisk museum i Oslo hvor de samme bildene av Hells Angels skulle vises på en fotoutstilling i forbindelse med grunnlovsjubieet. Begge hendelsene var svært omtalt i avisartikler grunnet spørsmål om hvorvidt Hells Angels som organisasjon burde bli gitt denne typen oppmerksomhet og anerkjennelse. Dokumentsøk i mediearkiv har jeg aldri gjort tidligere, og jeg lærte derfor mye av denne oppgaven.

 

En annen oppgave jeg ble gitt var å søke etter tidligere forskningslitteratur i ulike databaser, blant annet Oria og Google Scholar. Jeg skulle se etter forskningslitteratur som kunne være relevant for prosjektet til Gro og Zuzana. Blant annet så jeg etter eksisterende litteratur om Hells Angels som en organisasjon, samt om Hells Angels og stigmatisering. Da dette er ganske spesifikke temaer fant jeg kun et begrenset antall artikler som var relevant. Jeg har en del tidligere øvelse i å søke etter forskningslitteratur, blant annet gjennom en tidligere feltoppgave jeg har skrevet samt bacheloroppgaven min. Likevel fikk jeg god øving i å søke etter spesifikke temaer i et hav av forskningslitteratur som ligger på nettet. Jeg lærte å systematisere litteratursøkene, samt å jobbe effektivt og grunding. 

 

Den siste sentrale oppgaven jeg skulle utføre var å transkribere et intervju som Gro og Zuzana hadde med en informant angående Nordic Light-festivalen. Jeg ble sendt et lydopptak som skulle omgjøres til tekst. Jeg har transkribert noen intervjuer tidligere gjennom feltarbeidet jeg hadde på bachelorstudiet mitt. Likevel var det annerledes å skulle transkribere et intervju som jeg ikke hadde deltatt i selv. Det tok tid å komme inn i en god flyt, og jeg hadde til tider noen problemer med å forstå det som ble sagt. Ofte var det navn på personer eller steder som jeg ikke kunne tenkte meg til når noe ble utydelig. Jeg løste de fleste uklare delene av lydopptaket ved å forsøke å søke opp konteksten til det som ble sagt på google. Alt i alt gikk denne oppgaven greit, og jeg fikk øvd meg på å skrive fort og tyde ord som er litt uklare. 

 

Oppgavene jeg ble gitt som forskningsassistent kommer godt med videre. Blant annet kommer det meste jeg har lært til å være relevant neste år da jeg skal skrive masteroppgave. Jeg anbefaler derfor andre elever til å takke ja dersom de får muligheten til å jobbe som forskningsassistent. Til slutt vil jeg takke Gro og Zuzana for denne muligheten, og for god kommunikasjon og veiledning gjennom prosjektet.

 

Bilde: Hilde Demroen (2013). Lastet ned den 22.01.2017 fra http://www.plnty.no/2013/04/englene-fra-helvete/