0
Jump to main content

An including society highlights community health work. The research is centred around how service users having different challenges, experience inclusion in society, how they live their lives and how they experience different municipal services. Additionally, the group also investigates the experiences of professionals in the community.  The research group also do social analysis, investigates the decentralization in the health services, studies the new institutions in the municipalities and also which knowledge the health care services are based on. 

Mainly, the group investigates local Norwegian conditions and cooperate closely with service user organizations.  

The research group An including society is a sub group of the department’s research group in Psychosocial Health.

Ongoing projects

 • A study of the significance of the small things for peoples’ recovery processes.
 • A study of living experiences of people having mental health challenges.
 • A study of professionals’ experiences of investigating childrens’ difficult experiences.
 • Helping relationships in supported housing.
 • A study of Norwegian textbooks in psychiatry and psychiatric nursing.
 • Living practices (botrening) as a link between institution and one’s own home.

Joint venture partner

 •  ROM Agder
 • A-Larm
 • Arendal municipality
 • The University of Stockholm

Publications

Fredwall, T. E., & Larsen, I. B. (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. doi: 10.1177/0969733017753742

Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap.

Topor, A; Bøe, T. D. & Larsen, I. B. (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal.

2017

Albæk, A. U.; Kinn, Liv G. & Milde, A. M. (2017). Walking Children Through a Minefield: How Professionals Experience Exploring Adverse Childhood Experiences. Qualitative Health Research 2017; 28(2) s. 231-244

Albæk, A. U. & Milde, A. M. (2017). Nevrobiologisk forståelse av traumeminner. Tidsskrift for Norsk               Psykologforening, 54 (10) s. 951-957

Bachke, C. C. & Larsen, I. B. (2017). Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(2) s.

Fjeldskår, M.; Gundersen, M. Z.; Vik, S. & Bachke, C. C. (2017). Arbeidsgiveres syn på å ansette personer med utviklingshemming: "savner at noen spør" versus "de passer nok ikke inn her". SOR rapport, 63(2) s. 50-72

Larsen, I. B.; Thorød, A. B.; Bøe, T. D.; Lindvig, G. R. & Nodeland, S. (2017). 

Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. I: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Kristiansand: Portal forlag 2017 ISBN 978-82-8314-112-2. s. 136-149

Larsen, I. B. & Topor, A. (2017). A place for the heart: A journey in the post-asylum landscape. Metaphors and materiality. Health and Place, 45. s. 145-151.

Melby, Kristian Leonard; Bachke, Carl Christian.

Utviklingshemming, utviklingshemning eller hva? Betegnelser i bruk og endring.. NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning: Kunnskapsbanken 2017

SSkeivoll Christiansen, W.; Karlsen, T.-I. & Larsen, I. B. (2017). Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  13(2) s. –

Topor, A. & Ljungquist, I. (2017). Mony, Social Relationships and the Sense of Self: The Consequences of an Improved Financial Situation for Persons Suffering from Serious Mental Illness, Commuinty Mental Health Journal, 53(7), pp 823-831.

2016

Andersen, A. J. W.; Borg, M.; Karlsson, B. E. & Larsen, I. B. (2016). Mer av det samme? En studie av tildelings¬praksiser i Program for psykisk helse, Norges forsknings¬råd i perioden 1995–2015. Scandinavian Psychologist 3.

Andersen, A. J. W.; Fredwall, T. E. & Larsen, I. B. (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2) s. 45-56

Andersen, A. J. W.; Larsen, I. B. & Topor, A. P. (2016).  Caring through Discipline? Analyzing House Rules in Community Mental Health Services in Norway. Scandinavian Psychologist, 3(1).

Bachke, C. C. & Thomassen, G. (2016). Former pupils’ experienced mental health (mh) and quality of life (qol) some years after completion of adapted secondary education. Sabiedriba, Integracija, Izglitiba or Society, Integration, Education 2016 (III) p. 166-181

Eidså, T. H.; Haraldstad, E. A. & Larsen, I. B. (2016). "Vi ønsker å bli sett, men ønsker ikke å bli sett rart på": om materialitet og mennesker i bofellesskap og dagsentre innen psykisk helsetjeneste i kommunene. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1/2) s. 57-67

Grey, A. E. (2016). ”I den Blå himmel” ”Om aktiviteter og mennesker i dagsentra innen psykisk helsetjeneste i kommunene” En analyse om aktivitetenes betydning for psykisk helse. Grimstad: Masteroppgave, Universitetet i Agder.

Larsen, I. B. & Melhuus, E. C. (2016). The presence of things: A study of the lego brick and the medication box as participants in peoples’ lives. Social Space, 11(1) s. 54-73

Nodeland, S.; Larsen, I. B.; Mohamedi, K.; Nodeland, S. & Andersen, A. J. W. (2016). "Små ting med stor betydning". En kvalitativ studie av meningsinnholdet i begrepene "mestring" og "verdighet".. Tidsskrift for psykisk helsearbeid,  13(3) s. 200-209.

Topor, Alain., Ljungqvist, Ingermar. & Sandberg, Eva-Lena. (2016). Living in poverty with severe mental illness - Coping with double trouble, Nordic Social Work Research, 6 (3), 201-210. DOI: 10.1080/2156857X.2015.1134629

Topor, Alain., Ljungqvist, Ingermar. & Sandberg, Eva-Lena. (2016). The cost of friendship: severe mental illness, poverty and social isolation, Psychosis, 8 (4), 336-345. doi.org/10.1080/17522439.2016.1167947

Members in the group

Associate members

 • Alain Topor, Stockholms universitet
 • Geir Kanck, ROM Agder
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker