Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

The members of the comparative and public law research group carry out research on a wide spectrum of public law themes (constitutional law, administrative law, welfare law, human rights, ethics, local government etc.), usually in a comparative perspective (comparative constitutional law, comparative administrative law, legal methods). One of the members has also expertise in Intellectual Property Law in a comparative perspective.

The research group has inter alia published articles, books and book chapters in:

 • Comparative Constitutional Law
 • Comparative Administrative Law
 • Comparative Legal Cultures and Methods
 • Comparisons with: French Law, German Law, British Law, etc.
 • Human Rights

Several of our members are part of the following networks:

Selected publications

Bragdø-Ellenes, Sunniva, An introduction to French Legal Culture in: Koch, Søren, Skodvin, Knut Einrar og Sunde, Jørn Øyrehagen (eds.), Comparing Legal Cultures (2017).

Bragdø-Ellenes, S. C. (2014). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. Universitetsforlaget.

Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck.

Nesland, Erik Michael, Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, (2007), Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero-Moss mfl. (red.) 

Nguyen Duy Iris, Brorskapsprinsippet: Fra ideal til konstitusjonelt prinsipp, in: Nguyen Duy, Bragdø-Ellenes, Backer, Eng, Rasch (eds.), Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år (2020).

Nguyen Duy Iris, New trends in Scandinavian constitutional review (2015), Scandinavian Studies in Law nr. 61

Nguyen Duy, Iris (2011). La souveraineté du Parlement britannique. L'Harmattan.

Events

Lunch Seminars organised by the Department of Law  and the Research Group in Comparative and Public Law (UiA)

 

2023

 • 14.02.23 - Seniorforsker Nadja Sophia Kühn (NORCE) om "Norsk Europaforvaltning: Et statsvitenskapelig perspektiv på sentralforvaltningens EU-arbeid"
 • 14.03.23 - Førsteamanuensis Caroline Taube (University of Uppsala) om "Styrning av forvaltningen i Sverige"
 • 11.09.23 - PhD-stipendiat Christian Lomsdalen (UiB) om "Fritaksretten i opplæringsloven, et praktisk og menneskerettslig perspektiv."
 • 26.09.23 - Postdoctoral researcher Eléonore Maître-Eckern (UiO/NIVA) on "Sustainable Circular Economy - Towards a right to repair in Europe: overview of laws and policies"
 • 10.10.23 - Advokatfullmektig Ingeborg Breistein Høydal (Simonsen Vogt Wiig) om "Tingsrettslige problemstillinger i møte med utbygging av fornybar energi"

2022

 • 10.02.22 - Postdoktor Maryna Rabinovych (UiA / Jean Monnet Centre) Faglunsj om "How does the EU ‘Export’ Fundamental Values to Third Countries? Evidence from the EU External Relations Law"
 • 17.03.22 - Postdoktor Mona Martnes (UiT) Faglunsj om "Skolefravær hos barn med autisme i lys av sårbarhetsteorier og retten til ikke-diskriminering" [i samarbeid med forskningsgruppen i utdanningsrett]
 • 06.04.22 - [FAGSEMINAR] Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller (UiA) om "'Barnets beste' er en rettslig vurdering"; Førsteamanuensis Marianne Klungland Bahus om "Barnets beste-vurderinger for skoleelever"
 • 22.04.22 - Atle Søvik, professor i systematisk teologi ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo om "Hvordan begrunne hvilken helhetsvurdering som er best når ulike beviser taler for og mot hvert alternativ?"
 • 06.09.22 - Førsteamanuensis Dag-Jørgen Hveem (UiA) om "Om autorisering av roboter i finansnæringen"
 • 29.09.22 - Professor Tor-Inge Harbo (UiA) om "Kan norske domstoler bruke «samme metode» som Den europeiske menneskerettighetsdomstolen?"
 • 15.12.22 - PhD-stipendiat og universitetslektor Siri Egeland (UiA) om "Non-fungible tokens, digital kunst og opphavsretten"

2021

 • 15.03.21 - Professor Malcolm Langford (UiO) Faglunsj om "Responsive Law: From Human Rights to Artificial Intelligence in Comparative Perspective"
 • 4.05.21 - Professor Eivind Smith (UiO) Faglunsj om "Legalitetsprinsippet i komparativt lys"
 • 18.05.21 - Professor Rainer Arnold (University of Regensburg, Tyskland) Faglunsj om "About the evolution of the concept of fundamental rights: functional efficiency and internationalization"

2020

 • 28.1.20 - Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller (UiA) Faglunsj om grenser for lovtolkning i et komparativt perspektiv
 • 28.2.20 - Professor Søren Koch (UiB) Eks-kurs seminar om komparativ juridisk metode
 • 3.6.20 - Førsteamanuensis og avdelingsleder Lana Bubalo (UiS) Faglunsj om bosnisk rett sammenlignet med norsk
 • 20.8.20 - Førsteamanuensis Christian Børge Sørensen (UiS) Faglunsj om "Det EMK-rettslige gjenforeningsmålet i lys av Høyesteretts storkammeravgjørelser og nyere praksis fra EMD"
 • 1.9.20 - Professor Eirik Holmøyvik (UiB) Faglunsj om "Om Stortingets oppmodingsvedtak i samband med kontrollen med regjeringa"
 • 24.9.20 - Professor Tor-Inge Harbo (UiA) Faglunsj om "Rettspragmatisk frigjøring"

Lunch seminars organised by the Research group for Legal Culture (UiB)