0
Jump to main content

The members of the comparative and public law research group carry out research on a wide spectrum of public law themes (constitutional law, administrative law, welfare law, ethics, local government etc.), usually in a comparative perspective (comparative constitutional law, comparative administrative law, legal methods).

The research group has inter alia published articles, books and book chapters in:

  • Comparative Constitutional Law
  • Comparative Administrative Law
  • Comparative Legal Cultures and Methods
  • Comparisons with: French Law, German Law, British Law, etc.

Several of our members are part of the following networks:

Selected publications

Bragdø-Ellenes, Sunniva, An introduction to French Legal Culture in: Koch, Søren, Skodvin, Knut Einrar og Sunde, Jørn Øyrehagen (eds.), Comparing Legal Cultures (2017).

Bragdø-Ellenes, S. C. (2014). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. Universitetsforlaget.

Koch, Søren; Helland, Ingvill (2014). Nordic and Germanic Legal Methods -. Mohr Siebeck.

Nesland, Erik Michael, Det sammenlignende rettsstudium: Refleksjoner over et klassisk tema i norsk rettsvitenskap. I: Rett og toleranse. Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, (2007), Torstein Frantzen, Johan Giertsen, Giuditta Cordero-Moss mfl. (red.) 

Nguyen Duy Iris, Brorskapsprinsippet: Fra ideal til konstitusjonelt prinsipp, in: Nguyen Duy, Bragdø-Ellenes, Backer, Eng, Rasch (eds.), Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år (2020).

Nguyen Duy Iris, New trends in Scandinavian constitutional review (2015), Scandinavian Studies in Law nr. 61

Nguyen Duy, Iris (2011). La souveraineté du Parlement britannique. L'Harmattan.

Events

2020

  • 28.1.20 - Førsteamanuensis Ingvill Helland Göller (UiA) Faglunsj om grenser for lovtolkning i et komparativt perspektiv
  • 28.2.20 - Professor Søren Koch (UiB) Eks-kurs seminar om komparativ juridisk metode
  • 3.6.20 - Førsteamanuensis og avdelingsleder Lana Bubalo (UiS) Faglunsj om bosnisk rett sammenlignet med norsk