0
Jump to main content

The bus-stop at Campus Kristiansand moves from April 9th

The bus-stop "Universitetet" at Campus Kristiansand will be temporarily closed fram April 9.th until further notice, due to road-work.

This article is more than one years old, and may contain outdated information.

Skilt for holdeplass for buss.

The bus-stops will move about a hundred meters towards the city in Jegersbergveien.

  • Eastbound buses will get a bus-stop by the churchyard.
  • Westbound buses at the other side of Gimlehallen.
  • Buses to Mandal or line 19 will stop next to Spicheren-Gimlehallen.
    Holdeplassene vil komme noen meter lenger inn i Jegersbergveien fra 9. april. Gangstiene er tydelig merket på innsiden av anleggsområdet.

    The temporary bus-stops will open about a hundred meters down the Jegersbergveien from April 9th. Pedestrians will use the sidewalk inside the roadwork area.

Buss-holdeplassen for de som skal til Mandal eller kjøre linje 19 over Lund til Suldalen, får holdeplass omtrent der bussen kjører. De som skal til Kvadraturen og videre vestover, må gå noen meter videre til holdeplassen ved Gimlehallen.

The bus-stop for the buses to Mandal or line 19 will open approximately where the bus are in the picture. Westbound buses to Kvadraturen and further will get a bus-stop a little further dow the road, on the other side of Gimlehallen.

Buss-holdeplassen for de som skal østover mot Varoddbroa blir omtrent der bussen kjører på bildet.

The bus-stop for eastbound buses will open approximately where the bus are in the picture. Please be careful when you cross the street.

Reiseinfo fra akt om midlertidige holdeplasser ved UiA.