Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Vellykket alumnikonferanse - Norsk Alumniforum etablert

Alumnikonferansen på HiA i november var meget vellykket, skriver Kin N.Holbek i dette innlegget:

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

HiA-Alumni var 13. og 14.november 2003 initiativtaker og vertskap for "Alumnikonferansen 2003", som har vært annonsert i Ukenytt. Det var historiens første samling av ansatte med ansvar for utvikling av alumnivirksomhet ved universitet og høgskoler i Norge, og hele 18 av landets høgskoler og 3 av landets 4 universitet var representert med en eller flere deltakere. I tillegg var det deltakere fra to universitet i Danmark. Konferansen var primært rettet mot universitet og høgskoler i Norge, men vi annonserte også gjennom Nordisk Alumni Nettverks webside og åpnet for deltakere fra andre nordiske land.

Opplevelsen underveis om å ha gjort fornuftige valg av både tema og foredragsholdere kom klart til uttrykk ved oppsummeringen ved konferansens avslutning, og ikke minst i den skriftlige sluttevalueringen med svarprosent på 86 %. Evalueringsrapporten sendes alle i det nyetablerte Alumniforum som hittil består av alle konferansedeltakerne. Det viser seg at noen ganske få institusjoner var kommet relativt langt, men at de fleste av oss mer eller mindre ligger i startgropen og at tema, samtaler og det å treffe andre innen samme virksomhetsområde ga en god stimulans til motivasjonen.

HiA -Alumni var representert ved Interimstyrets medlemmer, HiA-Alumni Kontoret og flere fra Fakultet for Økonomi og samfunn. Med konferansen sterkt i minne planlegges nå videre arbeid : - for alumnivirksomheten, også her på høgskolen, starter med studentenes opplevelse av det å være student på Høgskolen i Agder. Fakultetene vil i januar 2004 få invitasjon fra HiA-Alumni Kontoret til planleggingsmøte og informasjon om hva som skjer innen miljøene våre.

Etableringen av Alumniforum og enigheten om å treffes årlig enten som en forlengelse av Nordisk AlumniNettverks møte som skjer hvert annet år, eller med egen norsk konferanse det andre året - gis sterk støttet i evalueringsrapporten.

Norges Handelshøgskole (NHH) har gitt uttrykk for at de vil være ansvarlig arrangør for neste konferanse i Alumniforum. I mellomtiden holder medlemmene kontakt via Alumniforums e-postkasse.

Konferansedeltakerne reiste godt fornøyd fra Gimlemoen Campus og hadde mange lovord om Høgskolen i Agder og høgskolens satsing på alumnivirksomheten. Nå er det opp til oss å ta utfordringen alvorlig.

Kin N. Holbek, HiA-Alumni