Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tellef Juva med vellykket USA-turne

Førsteamanuensis Tellef Juva ved Institutt for klassisk musikk gjennomførte en vellykket Turne i USA fra 25. oktober 2003 til 17. november med programmet: "Norwegian pianomusic from Grieg to Bibalo, a lecture recital".

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Turneen omfattet følgende universiter/colleger:

27. okt. Lecture recital: Lee College, Houston, Texas 30. okt. Lecture recital: Praire View University, Houston Texas 31. okt. Presentasjon av norsk klavermusikk for the Appalache Pianoteacher Association, Johnson City, Tennessee 31. okt. Lecure recital: East Tennessee State University, Johnson City 1. nov. Masterclass East Tennessee State University, Johnson City 3. nov. Lecture recital: Erskine College, Due West, South Carolina 5. nov. Lecture recital Winthrop University, Rock Hill, South Carolina 6. nov. Lecture recital Queens University, Charlotte, North Carolina 10. nov Masterclass Goucher College, Baltimore, Maryland 10. nov Lecture recital Goucher College, Baltimore, Maryland 12. nov Lecture recital Scandinavia House, New York 13. nov. Lecture recital Montclair State University, New Jersey

Fokus på folkemusikk

Programmet som Juva presentere ble oppfattet som rene konserter, flettet sammen med kommentarer om de stykkene som ble framført. Juva måtte dermed tilpasse sine kommentarer til både til studenter og vanlige konsertpublikummere.

Ved presentasjon la Juva særlig vekt på folkemusikkens innvirking på de komponistene som ble presentert. Derfor var det naturlig bl.a å fremføre fra Griegs Slåtter op. 72. Griegs Ballade i g-moll regnes av mange som et av komponistens mest betydelige verk for klaver. Komposisjonen bygger på en folketone som Grieg laget 14 variasjoner over.

Monrad Johansen og Geirr Tveitt er begge også sterk influert av folkemusikk – og ikke minst påvirket av Grieg. Juva forteller at det var interessant å se hvordan disse komponistene fanget interesse blant tilhørerne.

Avslutning av konserten var Antiono Bibalos Sonate la notte. På denne måten brøt Juva det ”norske” med det internasjonale, italieneren som ble norsk.

Tatt vel imot

Programmet ble vel mottatt, og tilhørerne satte pris på bli ført inn i en musikk som for dem var helt ukjent. På denne måten har Tellef Juva ”slått et slag” for å promotere norsk musikk, og ikke minst vært en god representant for Høgskolen i Agder.

Tellef Juva har gjort HiA kjent på ni forskjellige universiteter, og flere av universitetene har uttrykt at de kan være interessert i samarbeid. I forbindelse med kunstfagfakultetets utøvende masterutdanninger kan dette være av stor interesse.

- Er kommet styrket tilbake

Fakultet for kunstfag har bidratt med reisemidler til Juvas turne. Juva har i brev til dekanus takket fakultetet for det økonomiske bidraget som gjorde det mulig å gjennomføre turneen. Han sier han har kommet styrket tilbake, ikke minst faglig, og at dette er en inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb for sine studenter. Vi ønsker å gratulere Tellef Juva med vellykket turne. De mange konsertprogrammer og foldere som omtaler besøket fra de forskjellige universitetene i USA vitner om en imponerende innsats!