Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Styrker satsingen på etter- og videreutdanning

Styret for Høgskolen i Agder gikk torsdag inn for å styrke etter- og videreutdanningsaktiviteten (Evu) ved høgskolen. Målet er at HiA skal være den dominerende aktøren i Agder for kurs, etter-, og videreutdanning på høgskolenivå.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Høgskolen skal også – alene eller sammen med strategiske samarbeidspartnere – være en betydelig Evu-aktør på det nasjonale markedet og også gi internasjonale tilbud innen kurs, etter- og videreutdanning.

- Høgskolen har gjennom sin virksomhet et ansvar for å ha gode Evu-tilbud, spesielt på områder der høgskolen står i en særstilling. Vi har også et regionalt ansvar for kompetansebygging i landsdelen. Sammen gjør dette at vi ønsker å styrke denne delen av vår virksomhet, sier rektor Ernst Håkon Jahr i en kommentar.

Felles tjenesteenhet for fakultetene

Torsdagens vedtak i styret innebærer at høgskolen nå omorganiserer Evu-virksomheten sin ved å overføre de tilsatte i FiloNova, og de som er tilknyttet Evu-virksomheten på Dømmesmoen, i en ny, felles Evu-tjenestevirksomhet som får ca. 11 årsverk. Enheten, som vil være en klar prosjektenhet, plasseres organisatorisk inn under høgskoledirektøren, og får følgende hovedfunksjoner:

Prosjektledertjenester overfor fakultetene knyttet til Evu-prosjekter, inkludert kurs, konferanser m.m. Selve prosjektene "eies" imidlertid av høgskolens fakulteter.Fellestjenester knyttet til Evu-aktiviteter, som markedsføring, studentadministrasjon og prosjekttjenester. For fakultetene vil det på områder som dette også være viktig å samarbeide med den ordinære studieseksjonen ved høgskolen.Forvaltningsoppgaver som oppfølging av Norgesuniversitetet, Nettverksuniversitetet andre høgskoler m.m. innen kompetansebygging o.a.Institusjonsprosjekter som Metochi – høgskolens studiesenter på Lesbos i Hellas – og andre prosjekter som ikke kan eller bør forankres i et fakultet. Eksempler her er tverrfaglige prosjekter og en eventuelle framtidig sommerskole eller sommercampus på Gimlemoen.Eksterne oppdragsprosjekter som ikke har et fakultet som naturlig intern "eier". I dag gjelder dette særlig FiloNovas oppgave som rekrutterer til det medisinske universitetet i Poznan i Polen, og et tverrfaglig prosjekt knyttet til Ivisjon.

Viderefører erfaring og profesjonalitet

- Det har vært viktig for styret å velge en organisering av Evu-virksomheten som tar vare på og videreutvikler den aktivitetsveksten som har skjedd på dette området siden FiloNova ble etablert for to år siden. Det har også vært viktig at en aktivitete knyttet til kurs og konferanser som FiloNova har opparbeidet seg blir videreført med den profesjonalitet som er etablert, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

- Styret har også ved flere anledninger vært opptatt av at høgskolen utnytter mulighetene for flerfaglig og tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene. Dette gjelder i første rekke også innen Evu og andre prosjekter.

I tillegg minner rektor om at høgskolen overfor begge fylkeskommunene i Agder har tatt initiativ til å etablere tre høgskolenoder – i Listerregionen, Setesdalsregionen og i Østregionen. Disse vil kunne bli sentrale i høgskolens videre Evu-satsing.