Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Styremøte onsdag 19. november

Det kommende Agder universitet står sentralt når Styret for Høgskolen i Agder møtes onsdag 19. november. På sakskartet står doktorgradssøknaden i økonomi og det nye kvalitetssikringssystemet for høgskolen.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Sammen med doktorgradsøknaden i IKT, som ble sendt for en uke siden, er dette de siste byggestenene som må på plass før søknaden om universitetsstatus kan sendes – etter planen innen 2005.

Selve styremøtet holdes fra kl. 09.15 i Kristian Lofthus’ rom i Henrik Wergelands hus på Gimlemoen. Både doktorgradssøknad-saken og saken som behandler kvalitetssikringssystemet er åpne for publikum.

SAKER SOM BEHANDLES I ÅPENT MØTE:

S-sak 235/03: Kvalitetssikringssystem for Høgskolen i Agder S-sak 236/03: Revisjon – modell og kriterier for budsjettfordeling 2004 S-sak 237/03: Merkostnader ved fleksible studietilbud 2003 – disponering av UFDs tildeling S-sak 238/03: Opptak til studier ved Høgskolen i Agder studieåret 2004-2005 S-sak 239/03: Etablering av bioingeniørutdanning ved Høgskolen i Agder S-sak 240/03: Etablering av trenerutdanning i fotball S-sak 241/03: Etablering av trenerutdanning i langrenn S-sak 242/03: Etablering av trenerutdanning alpint S-sak 243/03: Akademisk kalender for studieåret 2004-2005 S-sak 244/03: Plan for styremøter våren 2004 S-sak 245/03: Det sentrale forskingsutvalet - tillegg til mandat S-sak 246/03: Ekstraordinær regnskapsrapport S-sak 247/03: Mal for utlysingstekster og stillingsbetenkninger S-sak 248/03: Søknad om rett til å tildele ph.d.-grad innen området økonomi S-sak 249/03: Oppnevning sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til utlyst professorat/førsteamanuensis i språkvitenskap/humanistisk medievitenskap ved Fakultet for humanistiske fag S-sak 256/03: Satsingstiltak for 2005 – innspill til UFD S-sak 257/03: Dialogmøte med tjenestemannsorganisasjonene. Framlegg av utkast til lokal lønnspolitikk

SAKER SOM BEHANDLES I LUKKA MØTE:

S-sak 250/03: Kallelse til stilling som professor II i 20 % stilling ved Høgskolen i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag S-sak 251/03: Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag S-sak 252/03: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagfeltet klassisk gitar ved Høgskolen i Agder, Fakultet for kunstfag S-sak 253/03: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innenfor fagfeltet helsefag ved Høgskolen i Agder, Fakultet for helse- og idrettsfag S-sak 254/03: Tilsetting i fast 100 % stilling som professor i biokjemi/bioteknologi ved Høgskolen i Agder, Fakultet for realfag S-sak 255/03: FiloNova S-sak 258/03: Informasjonsutveksling

SAKSDOKUMENTENE ER TILGJENGELIGE HER FRA 14. NOVEMBER!