Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Styremøte onsdag 17. desember

Ryssdalutvalgets innstilling og budsjettet for 2004 står i sentrum når Styret for Høgskolen i Agder møtes onsdag 17. desember. De to sakene behandles i møtets åpne del, som begynner kl. 09.15 og holdes i Kristian Lofthus’ rom i A-bygget på Gimlemoen i Kristiansand.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

SAKER SOM BEHANDLES I ÅPENT MØTE:

S-sak 264/03: Budsjettfordeling 2004 S-sak 265/03: Ryssdalutvalgets innstilling - høringsuttalelse S-sak 266/03: Feide-prosjekt ved Høgskolen i Agder S-sak 267/03: Utvidet sensurfrist ved eksamen høsten 2003 S-sak 268/03: Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-graden i nordisk språk og litteraturvitenskap S-sak 269/03: Revisjon av utfyllende regler for ph.d.-graden i matematikkdidaktikk S-sak 270/03: Oppnevning av medlemmer til tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger - perioden 2004/2005 S-sak 271/03: Forslag til utlysingstekst og stillingsbetenkning for stilling som professor i offentlig politikk og administrasjon ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag S-sak 272/03: Forslag til utlysingstekst og stillingsbetenkning for stilling som professor/førsteamanuensis i engelsk språk ved Fakultet for humanistiske fag S-sak 273/03: Oppnevning av nytt sakkyndig medlem til utlyst stilling som professor/førsteamanuensis i språkvitenskap/humanistisk medievitenskap ved Fakultet for humanistiske fag

SAKER SOM BEHANDLES I LUKKA MØTE:

S-sak 274/03: Sak vedrørende praksis for lærerstudent S-sak 275/03: Søknad om permisjon uten lønn som professor i 20 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag S-sak 276/03: Tildeling av personlig opprykk til professor etter kompetanse innen fagområdet økonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag S-sak 277/03: Søknad om permisjon uten lønn fra stilling som professor II ved Fakultet for humanistiske fag S-sak 278/03: Søknad om forlenget permisjon uten lønn i 20 % stilling som professor ved Fakultet for realfag S-sak 279/03: Kallelse som studieleder for energistudier i 50 % åremålsstilling ved Høgskolen i Agder ved Fakultet for teknologi S-sak 280/03: Kallelse til 100 % stilling som professor i økonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag S-sak 281/03: Informasjonsutveksling

Sakene legges fortløpende ut her på Styrets hjemmeside!