Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Stiftet Agderforskning A/S

I et enkelt stiftelsesmøte torsdag ble Agderforskning A/S opprettet. Det nye selskapet, som eies av Høgskolen i Agder og stiftelsen Agderforskning, skal drive med anvendt forskning og utredningsarbeid, aksjonsforskning og forskningsbasert rådgiving. Selskapet starter sin virksomhet 1. januar 2004.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Det er svært gledelig at vi har fått dette på plass nå. Høgskolen i Agder er avhengig av nærhet til regionens næringsliv og forvaltning for å kunne utføre samfunnsrelevant forskning og forskningsformidling og for å kunne ha kontakt med samfunnet mer generelt. Gjennom deltakelse i Agderforskning AS kan vi ivareta kravene om samarbeid med samfunns- og arbeidsliv fastsatt i Lov om universiteter og høgskoler på en bedre måte enn tidligere, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

I forhold til høgskolen, vil Agderforskning A/S på den måten bli en del av institusjonens randsonevirksomhet; i dette tilfellet nært knyttet til virksomheten ved høgskolens Fakultet for økonomi og samfunnsfag.

Arbeidet med å opprette et Agderforskning A/S, der høgskolen nå eier 50,1 prosent av aksjene, har foregått siden i sommer , på bakgrunn av dårlig økonomi i stiftelsen Agderforskning. Høgskolens styre vedtok deretter å gå inn i selskapet på sitt møte i oktober i år.

Drivkraft for nærings- og samfunnslivet

I stiftelsesdokumentene går det fram at det nye aksjeselskapet vil være en anerkjent kompetansebedrift som tilfører sine oppdragsgivere og samfunnet nyttig kompetanse og viten.

Selskapet skal videre være en drivkraft for å utvikle landsdelens nærings- og samfunnsliv. Når det gjelder virksomheten, skal selskapet drive med anvendt forskning og utredningsarbeid, aksjonsforskning og forskningsbasert rådgiving. Virksomheten skal baseres på egen kompetanse, i samarbeid med Høgskolen i Agder, samarbeid med næringsliv og offentlig sektor samt nasjonale og internasjonale nettverk.

Selskapet skal også bidra til å styrke FoU-kompetansen og øke FoU-aktiviteten på viktige områder for regionen og samfunnet generelt, og det skal ha solid økonomi som gjør det mulig å utvikle virksomheten.

Rollefordelingen mot HiA

På spørsmål om hvem som skal gjøre hva i det nye og tettere samarbeidet mellom Høgskolen i Agder og Agderforskning A/S, sier rektor Ernst Håkon Jahr at det er naturlig at høgskolens miljøer i større grad enn Agderforskning A/S satser på grunnforskning, på forskning som støtter opp om undervisning på alle nivå, på utvikling av universitetsnettverk, på doktorgradsarbeider/stipendiatstillinger, og på områder av anvendt forskning og kritisk forskning som faller utenom det markedet etterspør.

- Agderforskning A/S vil i større grad satse på anvendt forskning og utredningsarbeid, på aksjonsforskning, og på å utvikle instituttnettverk og forskningsbasert rådgivning, sier han.

Det nye styret i A/S-et

På stiftelsesmøtet ble også det nye styret i Agderforskning A/S oppnevnt. Styret på sju representanter skal ha tre medlemmer oppnevnt av Høgskolen i Agder, to medlemmer oppnevnt av stiftelsen Agderforskning og to oppnevnt av de ansatte i Agderforskning A/S.

Som leder av det nye selskapet ble Jan Pedersen, strategidirektør i Agder Energi, oppnevnt av eierne, HiA og stiftelsen Agderforskning. Jan Pedersen er også styreleder for stiftelsen Agderforskning, en stilling han trekker seg fra når Agderforskning A/S blir operativt 1. januar 2004.

Styret i Agderforskning A/S ser dermed slik ut i dag:

Oppnevnt av HiA:

Strategidirektør Jan Pedersen, Agder Energi (leder) Førsteamanuensis Karl Olav Robertsen, HiA Økonomidirektør Seunn Smith-Tønnessen, HiA

Oppnevnt av stiftelsen Agderforskning:

Fylkesrådmann Arild Eielsen, Aust-Agder fylkeskommune Adm. leder Unni Farestvedt, Applica Mandal

Oppnevnt av Agderforsknings ansatte:

Ikke klart ennå Ikke klart ennå