Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Stappfull likestillingskonferanse

Langt over 150 har meldt sin ankomst. Fordi auditoriet med ekstra stoler bare tar 150, og bytte til et større var umulig, er flere ti-talls interesserte dessverre avvist, forteller leder av likestillingsutvalget, Inger Kristiansen.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Hele Sørlandet er representert når den første likestillingskonferansen i regi av likestillingsutvalget ved Høgskolen i Agder går av stabelen fredag.

 

Entusiasmen er stor. Kanskje fordi programmet tar opp konkrete problemstillinger med rot i virkeligheten. Dermed øker sjansen for at konferansen ikke bare blir nok en taleøvelse med god verbal vilje.

- Innlederne har bearbeidet manuskriptene sine med økende entusiasme etter hvert som de har sett at interessen har tatt av. Det betyr at vi får inspirerte innledninger med ferske synsvinkler og oppdaterte forskningsresultater, sier Hilde Inntjore entusiastisk.

U-likestilling

Interessen for og bevisstheten om likestilling øker på Sørlandet. Det er godt nytt, siden landsdelen ligger godt forankret i bunnen av likestillingsstatistkkene. HiA-miljøet er også blitt utfordret på temaet - og Likestillingsutvalget tok opp hansken alt i vinter. Resultatet er denne likestillingskonferansen.

- Målet er å arrangere en ny likestillingskonferanse neste år, sier Inger Kristiansen.

Hovedtema er "Hvordan få til likestilling i arbeidslivet?"

Er pietisme eller småborgerlighet årsak til at Agder sliter mest med likestilling? Må vi nyansere våre forestillinger om religion og likestiling? spør professor Pål Repstad.

Arbeidslivet

Næringsminister Ansgar Gabrielsen fra Lindesnes stiller krav om 40% kvinneandel i styrene i norske bedrifter. Men er den virkelige holdningen blant bedriftsledere på Sørlandet noe annerledes?

"... og så må vi ha med en dame." Eller må vi det, og ønsker vi det egentlig? er temaet personalansvarlig Gunn Marit Eriksen fra Ericsson i Grimstad tar opp. Problemstillingen er flott illustrert på konferanseplakaten.

I tillegg til disse to problemstillingene innleder professor ved Universitetet i Oslo, Hege Skjeie, Norges første kvinnelige professor i statsvitenskap med tema "Menn i mellom. Mannsdominans og likestillingspolitikk".

Arbeidslivet er også med, under paraplyen "Landsdelens kvinner deltar i mindre grad i arbeidslivet enn andre steder i landet. Hva er årsaken? Kanvi gjøre noe med det?" NHO-direktør på Agder Tine Sundtoft foredrag heter "Kjønn og arbeid. Hvor langt er vi kommet på Agder?", mens distriktssekretær i LO Elisabeth Haaversen snakker om "Regionale utfordringer for likestilling i arbeidslivet".

Fylkesmannen først og sist

Fylkesmann i Vest-Agder Ann-Kristin Olsen innleder og konkluderer konferansen, HiA-rektor Ernst Håkon Jahr ønsker velkommen, og konferansier Birte Simonsen fra Fakultet for pedagogikk holder styr på alle, inkludert kulturinnslag av Elise F. Furrebø fra Fakultet for humanistiske fag.

- I denne første store konferansen på Gimlemoen er fokus satt på regionen Agder. Vi må begynne med oss selv, ta tak og ta ansvar. Ingen andre enn oss selv kan gjøre jobben - og med denne konferansen er vi klare til å gå i gang, sier Hilde Inntjore