Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Søker om doktorgrad nummer tre

Et enstemmig styre for Høgskolen i Agder vedtok onsdag å søke om rett til å tildele ph.d.-grad innefor IKT - mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Målet vårt er å få søknaden i posten innen utløpet av måneden. Fakultet for teknologi har utformet en grundig dokumentasjon rundt søknaden, som kun skal finjusteres litt. Deretter går søknaden avgårde, sier rektor Ernst Håkon Jahr og prorektor Aud Findal Dahl (bildet).

Dersom søknaden innvilges, blir området det tredje doktorgradsområdet ved Høgskolen i Agder. I dag tilbyr Høgskolen i Agder doktorgradsutdanninger inn nordisk språk og litteratur, og innen matematikkdidaktikk.

Med tre doktorgradstilbud på plass, trenger høgskolen kun et doktorgradsområde til før den kan søke om å få endret status til universitet.

Sender fjerde doktorgradssøknad før jul

Det fjerde doktorgradsområdet er knyttet til fagfeltet økonomi. Høgskolen sendte en søknad om doktorgradsrett innen området for et drøyt år siden, men trakk senere søknaden tilbake da det var klart at den neppe ville bli godtatt slik den forelå. I tiden som har gått siden da, har høgskolens fakultet for økonomi og samfunnsfag arbeidet videre med søknaden og forbedret den.

- Dette arbeidet nærmer seg nå slutten. Vi har som mål å behandle den i styret i november, slik at også denne doktorgradssøknaden kan sendes før året er omme, sier Ernst Håkon Jahr.

Legges til Grimstad

I søknaden som nå sendes går det fram at doktorgradsutdanningen innefor IKT - mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester, legges til Fakultet for teknologi i Grimstad. For å ta seg av tilbudet, har fakultetet blant annet opprettet en egen faggruppe med særlig ansvar for doktorgradsstudiet.

Nært samarbeid med næringslivet

I søknaden går det også fram at utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologifeltet ved fakultetet har sine røtter i høgskoleingeniørstudier i datateknikk og teleteknikk. Fra dette har det utviklet seg en egen sivilingeniørutdanning i IKT som er utformet i nært samarbeid med nasjonale institusjoner og regionalt næringsliv særlig representert ved internasjonale aktører som Telenor og Ericsson. Studiet fokuserer på utvikling og anvendelse av mobil kommunikasjonsteknologi, sikkerhet og kommunikasjonstjenester.

Har doktorgradsstudenter i dag

Fokuset på mobil kommunikasjonsteknologi og sikkerhet har også vært retningsgivende for forskningen og den stadig pågående faglige styrkingen av IKT-miljøet ved fakultetet. Blant annet framstår det i dag med et godt organisert forskningsprogram innen IKT med doktorgradsstudenter. Disse har avtaler om eksamensrett ved andre institusjoner. Programmet har til nå ti stipendiater, og en er under ansettelse.

Innen programmet er det videre opprettet doktorkurs, og fakultetet har egen kompetanse og kapasitet til å veilede stipendiatene.

Ved et fullt utbygget program ser en for seg en økning i antall stipendiater til ca. 20.

Framtidig verdiskapning

Områdene mobile kommunikasjonssystemer, sikkerhet og kommunikasjonstjenester er ventet å stå sentralt i verdiskapningen innen næringsliv og offentlig sektor i årene som kommer, både regionalt og nasjonalt. Et tegn på det er den stadig større betydningen buken av mobiltelefoner får, også i global sammenheng. Antallet mobiltelefoner øker sterkt, og bare i 2002 ble det solgt over 400 millioner apparater verden over. Dette volumet vil trolig øke i årene som kommer.

Mer trådløs kommunikasjon

Samtidig viser også markedet for trådløs kommunikasjon mellom maskiner en meget sterk veksttrakt. Mashine-to mashine (M2M) som det kalles, omfatter allerede i dag så forskjellige anvendelser som kommunikasjon mellom pasient og overvåkingsutstyr, brusautomat og forsyningsenhet, bil og serviceterminal, lokalenhet og industrielt kontrollsystem.

Teknologier for mobile enheter med små kortholds radionett (Bluetooth), trådløse lokale datanett (WLAN), GSM/GPRS og UMTS, samt CDMA/WCDMA og satellitt er også under konstant videreutvikling. Infrastruktur for disse teknologiene blir utviklet og bygget ut. For tiden er vekstraten innenfor Bluetooth og WLAN særlig sterk. I følge IKT-selskapet Intel, som er dominerende innen PC-maskinvareteknologi, vil alle PC-er om få år bli levert med disse to teknologiene innebygget.

Store sikkerhetsutfordringer

WLAN bygges også ut i høyt temp på flyplasser og andre kommunikasjonssentra, på messe- og konferanseområder, hoteller, restaurantkjeder m.m. Fra slike WLAN-soner får brukerne tilgang til Internett eller sine bedriftsinterne nett.

- Dette gir store muligheter, men også sikkerhetsmessige utfordringer som vi vil være med på å løse, blant annet gjennom doktogradstilbudet vi nå søker om å få sette i gang, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

Stadig flere mobiltjenester

Også innen segmenter som sport og fritid, underholdning, transport, helse, industri og offentlig sektor er et stort antall mobile kommunikasjonstjenester under utvikling.

- Mest synlig er faktisk denne trenden Øst-Asia. Tjenesteutvikling er imidlertid viktig både fordi gode tjenester kan ha stor nytteverdi, og fordi tjenestesalget er nødvendig for å forrente investeringer i teknologi og infrastruktur. Det doktorgradstilbudet vi ønsker å gi, griper direkte inn i denne utviklingen, sier rektor Ernst Håkon Jahr.