Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Skolerådgiverne på Agder samlet på HiA

15. april går søknadsfristen for Samlet opptak ut. Skolerådgiverne på Agder var samlet på Gimlemoen for oppdatering av både HiA- og andre studiemuligheter. - Kontakten mellom lærere og studenter i Arendal er fantastisk, fortalte vernepleierstudent Anne Siri Bø til forsamlingen.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Det er viktig å kjenne på miljøet, se hvordan det er, samtidig som vi blir oppdatert på HiAs tilbud og generelle endringer i for eksempel søknads- og opptaksprosedyrer, sier rådgiverne Selle Marie Horntvedt fra Fiskå skole og Tove A. Haugen fra Møvik skole i Kristiansand.

De to ungdomsskolerådgiverne deltok på rådgiversamlingen på Gimlemoen sammen med mange kolleger fra ungdomsskoler og videregående skoler fra hele Agder. Noen fridag fikk de ikke – programmet på samlingene er lagt tett opp fra morgen til etter vanlig skoletid.

Kontakter

- Rådgiverne er de viktigste kontaktpunktene HiA har i skoleverket sier hovedstudieveileder og kontorsjef Eli Skaranger.

Målet for både rådgiverne og HiA er jo at skoleelevene finner den utdanningen de trives aller best med. Så er det en bonus at så mange finner veien til sitt fremtidige yrkesliv på HiA.

- Personlig kontakt betyr noe. Det er viktig å hilse på, og det blir enklere å henvende seg til HiA når vi kjenner igjen folk vi ønsker å spørre om noe, mener de to rådgiverne.

I år åpnet rektor Ernst Håkon Jahr ballet med å oppdatere forsamlingen på statusen i universitetsarbeidet, inkludert prinsippene HiA arbeider etter for å bli universitet.

Utenlandsstudier

HiA er kjent for å legge stor vekt på samhandling med universiteter og høgskoler i utlandet innen alle utdanningskategorier. Det betyr at HiA-studentene blir oppfordret til å bruke studietid i utlandet, samtidig som forholdene blir lagt til rette for utenlandske studenter som kommer til Sørlandet.

Kontorsjef Svein Arild Pedersen ga rådgiverne en innføring i de gode mulighetene for utenlandsopphold og hvordan internasjonal studentutveksling fungerer, mens student Liv Austad fortalte hvordan det er å være HiA-student i utlandet.

Andre økt handlet om studier og opptak. En rekke nyskapninger samt endringer i studiene ble gjennomgått. Opptaksprosedyrer og krav for å komme inn ved forskjellige studier ble gjennomgått av HiAs opptaksleder Bjørg Reidun Roland.

Studentliv døgnet rundt

Rådgivning om valg av studiested handler ikke bare om fag. Studentlivet omkring lesesal og forelesninger er også viktig, påpekte SiA-direktør Steinar Finseth og Østsida-sjef Egil Mundal. Og hvem er bedre til å fortelle om det enn studentene selv?

Trine Hansen – som startet studiene i Grimstad og nå er i ferd med å avslutte siviløkonomutdanningen i Kristiansand fortalte rådgiverne om Luftslottet, Østsida og studentlivet ellers – og la til at hun hadde oppdatert seg på studentlivet i Grimstad helt nylig, gjennom venner som studerer der nå.

Anette Elnes Senumstad og Anne Siri Bø studerer vernepleie i Arendal – og fortalte hvordan det er å studere der. Supert om dagen og litt lite å gjøre på kveldstid for single studenter, var budskapet derfra. Men veien er jo kort fra Arendal til Luftslottet…

HiA i samfunnet

HiA lever ikke på en isolert øy fra resten av samfunnet, heldigvis. Samhandlingen med ikke minst Agder er tett og god, fra store forskningsprosjekter til for eksempel studenter med praksisplass i arbeidslivet. Hvordan kontakten med regionen og arbeidslivet fungerer fikk rådgiverforsamlingen høre av forskningsdirektør Alf Holmelid, mens dekanus Morten Tveitereid tok for seg ingeniørenes plass og professor Pål Repstads foredrag hadde tittelen "Virker høyere utdanning?"

Forhåpentligvis konkluderte professoren positivt, før Eli Skaranger rundet av med å presentere en spørreundersøkelse om hva som har betydning for studentenes valg.