Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Sikrer kvaliteten i studiene

Styret for Høgskolen i Agder godkjente onsdag enstemmig høgskolens nye kvalitetsikringssystem. Systemet omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten, fra informasjon overfor mulige søkere til avslutning av studiet.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- For studentene betyr dette at de skal kunne føle seg sikre på at alle forhold som angår studiene skal være kvalitetsikret. I dette inngår også at studentene selv skal få være med på å evaluere studiene. Også for høgskolen er systemet viktig. Vi må ha det på plass før vi kan søke om akkreditering til universitet, sier rektor Ernst Håkon Jahr.

Meget omfattende

Det er i første rekke den nye loven for universiteter og høgskoler som krever at høgskolen skal ha et system som tilfredsstillende dokumenterer kvalitetssikringsarbeidet og kan avdekke sviktende kvalitet.

Styrets vedtak onsdag innebærer at selve hovedsystemet nå er på plass. I løpet av våren skal så en rekke forskrifter og vedlegg utarbeides, slik at alt er klart til studiestart til høsten. Kvalitetssikringssystemet skal så godkjennes av Nokut – det nasjonale organet for kvalitet i utdanninga. Det skjer i november neste år.

Styresaken finner du her!