Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

”Si at du vil” – ungt og visuelt teater

Kjærligheten står sentralt når Kompani Mellizos ”Si at du vil” har utsolgt premiereforestilling i teatersalen i Kirsten Flagstads hus lørdag kveld. Merete Elnan og Marit Wergeland Egilstad tester regimusklene sine i en oppsetning som er utfordrende, leken og ung i formen – og som lar de to høgskolelektorene drive kunstnerisk utviklingsarbeid.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

I alt fem forestillinger fem dager i trekk er første etappe – naturligvis er det åpning for turné. Springbrettet til å skape en egen forestilling fant de to i Århus i vår.

Inspirert i Danmark

- Der så vi en meget inspirerende forestilling på Katapult Teatret, med tre skuespillere på scenen, i en stilisert scenografi, forteller Merete Elnan.

Danskene hadde funnet inspirasjon i og delvis basert forestillingen på en bok av Linn Ullmann.

- De brukte et fysisk formspråk, og kombinerte dans, musikk og lys på en fascinerende måte. Teksten ble formidlet slik at det gav rom for meddiktning hos oss som tilskuere, i en herlig og befriende blanding av humor og alvor. Spillestilen var insisterende på en slik måte at man ble trollbundet av skuespillernes nærvær på scenen, sier Marit Wergeland Egilstad.

Hvorfor lager ingen slikt teater i Kristiansand? Hvem kan gjøre det? Spurte de to høgskolelektorene høyt. Og svarte selv:

- Vi to skulle gjøre det. Vi dannet Kompani Mellizo, sier Marit Wergeland Egilstad.

Mellizo er

spansk og betyr tvilling – i dette tilfellet en lys og en mørk soulmate. Kompani Mellizo er dermed to tvilling-sjeler som utseendemessig er motsetninger.

Kunstnerisk kompetanse

Selv om høgskolelektorene underviser i teater på høgskolen det langt mellom hver gang de får brukt "regimuskelen". Stort sett går ut arbeidstida med til å veilede og instruere realiseringen av studentenes ideer.

- Nå er utgangspunktet 100 prosent vårt eget. Det er et kunstnerisk utviklingsarbeid, som gir oss spennende utfordringer og erfaringer, sier Merete Elnan.

Et av målene med forestillingen er å synliggjøre den kunstneriske kompetansen ved fakultetet.

- Vi ønsker å vise at vi prioriterer å følge med i utviklingen innen teaterområdet, og hele tiden prøver ut nye former som et supplement til det tradisjonelle teateret. Siden vi jobber med enkel scenografi og få skuespillere er forestillingen godt egnet for turné. Gjennom forestillingen kan Fakultet for kunstfag og HiA få oppmerksomhet som retter fokus mot utdanningstilbudene våre, sier Marit Wergeland Egilstad.

HiA-studenter

De to høgskolelektorene ble formelig katapultert hjem over Skagerrak fra teaterstolene i Århus. Da de kom tilbake til Gimlemoen tok de kontakt med tre tidligere dramastudenter. De tre studerer fortsatt ved HiA, men tar nå andre fag. Studentene tente på alle dramapluggene, og ville gjerne delta som skuespillere og medutviklere av forestillingen.

- Vi la fram ideen vår, og en skisse for hvordan vi så for oss at forestillingen kunne arbeides fram. I utgangspunktet satt vi med en scenografisk ide, formuttrykk og noen tekstutdrag vi gjerne ville bruke, forteller Marit Wergeland Egilstad.

Tekstutdragene som var utgangspunkt for improvisasjonene var blant annet hentet fra Tore Renberg, Kristopher Schau, Elsa Kvamme og Erlend Loe.

- Forestillingen kan karakteriseres som visuell, fysisk, leken og utfordrende. Det er en forestilling for voksne, som berører ulike aspekter ved relasjoner. Kjærligheten står sentralt. Forestillingen er humoristisk og varm, og vi håper publikum vil gå derfra med et smil om munnen., sier Merete Elnan.

-Heis opp skjørtet

"Når du er sammen med en mann du liker, vær stille og mystisk, oppfør deg som en dame, legg beina i kors og smil. Ikke snakk så mye. Ha på deg svarte, flortynne strømpebukser, og heis opp skjørtet for å friste det motsatte kjønn! Det er mulig du blir fornærmet av disse forslagene, og hevder at dette vil undertrykke din intelligens eller livlige personlighet. Det er mulig du føler at du ikke kan være deg selv, men menn kommer til å elske det!"

("The Rules")

- Det er ikke så ofte vi ser teater som er basert på helt nyskrevet litteratur og blir formidlet på en leken måte - og i en ikke-realistisk form, sier Merete Elnan.

Katapult teateret hadde vært tro mot både formen og innholdet i Ullmanns andre bok Når jeg er hos deg, men de hadde ikke "satt den opp". Forestillingen sirklet rundt tematikken, og den var like fragmentarisk som alle de forskjellige beskrivelsene av det to sekunder lange fallet i boka.

- Vi har ikke roller eller karakterer i tradisjonell forstand i vår oppsetning. Skuespillerne spiller forskjellige roller i de ulike situasjonene. De kan ses på som representanter for sitt kjønn og sin generasjon, sier Marit Wergeland Egilstad.

Faktisk eksisterer det ikke et skrevet manus til forestillingen. Utgangspunktet er improvisert fra tekstbiter. Det vil si at noen setninger tilsvarer orginaltekstene, men er tatt helt ut av sin sammenheng og koblet opp mot handlinger og situasjoner slik at innholdet og ordlyden er blitt ny.

Til dagens generasjon

- Generasjon og alder var av avgjørende betydning for oss. Det har vært viktig for oss at både tematikk, visuelt uttrykk og lydbilde sier noe om det å være unge mennesker i dag. Vi tror at man bør vite hvem man ønsker å fortelle til og ha bevissthet om et bestemt publikum. Da vil vi ha større mulighet for å nå mange enn om vi prøver å si alt til alle samtidig. I Århus var både de som sto på scenen og de fleste i salen i studentalder, men det var også noen få godt voksne tilskuere der, sier Merete Elnan..

- Dessuten kan vi ikke komme bort fra at vi er to unge høgskolelektorer. I noen sammenhenger er ikke det av betydning, i andre er det en fordel, noen ganger en utfordring. I dette arbeidet bruker vi det udelt som en ressurs. Sammen med skuespillerene har vi utforsket og skapt et lekende og ungt uttrykk. Nå gleder vi oss til å formidle det til et (ungt) publikum for å se om vi treffer, sier Marit Wergeland Egilstad.

I tillegg til å arbeide med forestillingen har de to høgskolelektorene holdt workshops for teaterinteresserte ungdommer, de fleste tidligere studenter. Disse blir nå brukt aktivt som prøvepublikum, som gir innspill og tilbakemeldinger på forestillingen.

Trollete utvikling

En ekstra spennende side ved dette kunstneriske utviklingsprosjektet var spørsmålet om det lot seg gjøre å jobbe som et "to-hodet troll".

- Siden vi har jobbet sammen noen år, og vet litt om hvordan den andre tenker og hvor vi står kunstnerisk og pedagogisk, hadde vi tro på at dette kunne la seg gjøre. I utgangspunktet er ikke dette vanlig praksis. Mange har stilt seg meget undrende til om det lar seg gjøre. Resultatet er at vi kontinuerlig bygger ut hverandres ideer, og på den måten utfyller hverandre. Vi har evne til å lytte til hverandre og fange opp impulsene, både i forhold til hverandre og til det som skjer i rommet, sier Marit Wergeland Egilstad.

- Et både spennende og gledelig resultat er at vi har skapt et arbeidsklima hvor skuespillerne til enhver tid har gitt av seg selv. Dette sammen med at vi har gitt hverandre rom, har gjort at prosessen har vært lekende lett, sier Merete Elnan.

Katrine Berg Tollefsen har designen på lysbildene som blir projisert på bakveggen. Også hun er tidligere student på drama – nå studerer hun journalistikk ved Mediahøgskolen Gimlekollen.Hun skal kjøre bildene under orestillingen. I tillegg må de to høgskolelelektorene trå til for å kjøre lys og lyd.

Forestillingene:

Premiere 22. november kl. 19.00 UTSOLGT

Søndag 23. november kl. 18.00

Mandag 24. november kl. 19.00

Tirsdag 25. november kl. 19.00

Onsdag 26. november kl. 19.00

Forestillingen spilles i Teatersalen i Bygg G, Kirsten Flagstads hus på Campus Gimlemoen.

Forhåndssalg av billetter: Gnist SørBok, eller på døra fra 1 time før forestilling

Billettpris: kroner 50,-

Idé/regi:

Merete Elnan

Marit Wergeland Egilstad

Skuespillere:

Bente Limmesand

Thomas Gulla

Terje Haugland

Billeddesign:

Katrine Berg Tollefsen

Lysdesign:

Merete Elnan

Lyddesign:

Marit Wergeland Egilstad