Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Sentral i matpolitisk forbrukerpanel

Høgskolelektor Kari-Mette Kihle Jomaas ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag er en av ni lekfolk i Vest-Agder som er tatt ut til å sitte i Forbrukerrådets panel ”Folkets røst om mat og matpolitikk”.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Det er opprettet syv paneler i Norge, og panelene møtes to ganger i året, i et treårig prosjekt. Prosjektet er underlagt en styringsgruppe som ledes av Landbruksdepartementet.

- Bakgrunnen for opprettelsen av Matpolitiske forbrukerpaneler er norske myndigheters målsetting om å øke forbrukernes rettigheter til komme med ønsker og synspunkter når det gjelder maten vi spiser. Deltakerne skal komme i dialog med myndighetene og politikere ved overlevering av panelenes synspunkter, forteller Kari-Mette Kihle Jomaas.

Hun forteller også at den første rapporten til myndighetene, "Kjøtt fra gård til bord. Om informasjonsbehov og prioriteringer blant forbrukerne", ble overlevert til landsbruksminister Lars Sponheim 18. juni i år.

Forbrukerrådet vil aktivt bruke synspunktene i sitt påvirkningsarbeid overfor myndigheter og bransje når det gjelder ønsker og krav til mer informasjon om kjøtt og merking av kjøtt.

Tema for diskusjon i høstens møter i panelene vil være "Mangfold og kvalitet – Fremtidens matvaremarked i Norge".

Ønske du å vite mer om prosjektet

eller dine rettigheter på matområdet, kan du gå inn på www.forbrukerportalen.no og http://matportalen.no.