Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Selger julestjerner for lindrende avdeling på sykehuset i Kristiansand

Også i år selger førsteamanuensis Oddmund Wallevik ved Fakultet for økonomi- og samfunnsfag julestjerner for et godt formål på sykehuset i Kristiansand. Inntektene går til kunst ved Avdeling for lindrende behandling.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Oddmund Wallevik (bildet), som er styreleder for stiftelsen Sykehuset i våre hender, forteller dette om julestjernesalget:

R

otaryklubbene i Kristiansand har besluttet å bidra med kr. 200,000 til innkjøp av kunst til den nye avdelingen for lindrende behandling som nå er under bygging på Sørlandets Sykehus her i Kristiansand. Jeg er medlem av Kongsgaard Rotary Klubb, og har i flere år samlet inn penger ved å selge julestjerner. Her på HiA har jeg møtt stor velvilje. Salget har gått strykende, noe jeg har satt stor pris på.

F

or oss som har arbeidet med å skaffe penger til etablering av Senter for Kreftbehandling, penger til kreftforskning og nå til Avdeling for Lindrende Behandling, er det veldig godt å vite at om 7-8 måneder er sistnevnte avdeling på plass. Befolkningen i Agder-fylkene vil ha et unikt behandlingstilbud for kronisk syke ved Sørlandets Sykehus i Kristiansand. De som har hatt vært berørt av en kronisk sykdom, enten som pasient eller som pårørende, vil vite hva det betyr å kunne få den behandling man behøver ved vårt eget sykehus.

S

enter for Kreftbehandling er fint utsmykket. Vi ønsker nå å anskaffe kunst til Avdeling For Lindrende Behandling. Det betyr veldig mye, både for pasienter og pårørende, at man har noe fint å se på under et opphold på behandlingsenheten. Kunst gir rom for å få tankene bort fra det som er vondt og vanskelig.

D

et ville være flott om jeg også i år får mange bestillinger på Julestjerner fra fakultetene, administrasjonen, biblioteket, kantiner og den enkelte ansatte ved høgskolen. Plantene jeg selger er store og flotte med 5 stjerner. De koster kr. 60 pr. stk. Av dette går ca. kr. 23 uavkortet til innsamlingens formål.

S

end meg bestillinger, helst samlet, men også enkeltvis. Angi når plantene ønskes levert. Og husk, det er mange som setter pris på å få en plante til jul, både i familien og i vennekretsen.

Med hilsen Oddmund Wallevik

JULESTJERNENE KAN BESTILLES PÅ E-POST HER!