Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Selger julestjerner for lindrende avdeling på sykehuset i Kristiansand

Også i år selger førsteamanuensis Oddmund Wallevik ved Fakultet for økonomi- og samfunnsfag julestjerner for et godt formål på sykehuset i Kristiansand.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

JULESTJERNENE KAN BESTILLES PÅ E-POST HER!Inntektene går til kunst ved Avdeling for lindrende behandling ved sykehuset i Kristiansand.

Oddmund Wallevik (bildet) forteller dette om julestjernesalget:

R

otaryklubbene i Kristiansand har besluttet å bidra med kr. 200,000 til innkjøp av kunst til den nye avdelingen for lindrende behandling som nå er under bygging på Sørlandets Sykehus her i Kristiansand. Jeg er medlem av Kongsgaard Rotary Klubb, og har i flere år samlet inn penger ved å selge julestjerner. Her på HiA har jeg møtt stor velvilje. Salget har gått strykende, noe jeg har satt stor pris på.

F

or oss som har arbeidet med å skaffe penger til etablering av Senter for Kreftbehandling, penger til kreftforskning og nå til Avdeling for Lindrende Behandling, er det veldig godt å vite at om 7-8 måneder er sistnevnte avdeling på plass. Befolkningen i Agder-fylkene vil ha et unikt behandlingstilbud for kronisk syke ved Sørlandets Sykehus i Kristiansand. De som har hatt vært berørt av en kronisk sykdom, enten som pasient eller som pårørende, vil vite hva det betyr å kunne få den behandling man behøver ved vårt eget sykehus.

S

enter for Kreftbehandling er fint utsmykket. Vi ønsker nå å anskaffe kunst til Avdeling For Lindrende Behandling. Det betyr veldig mye, både for pasienter og pårørende, at man har noe fint å se på under et opphold på behandlingsenheten. Kunst gir rom for å få tankene bort fra det som er vondt og vanskelig.

D

et ville være flott om jeg også i år får mange bestillinger på Julestjerner fra fakultetene, administrasjonen, biblioteket, kantiner og den enkelte ansatte ved høgskolen. Plantene jeg selger er store og flotte med 5 stjerner. De koster kr. 60 pr. stk. Av dette går ca. kr. 23 uavkortet til innsamlingens formål.

S

end meg bestillinger, helst samlet, men også enkeltvis. Angi når plantene ønskes levert. Og husk, det er mange som setter pris på å få en plante til jul, både i familien og i vennekretsen.

Med hilsen Oddmund Wallevik