Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Rapport fra utredningsgruppen for UiA-HiT

Prosjektstyret for HiT/UiA-samarbeidet fikk tirsdag rapporten fra Smith-Tønnessenutvalget, som blant annet har sett på hvordan et fusjonert universitet av UiA og HiT kan organiseres. Her er også rapportene fra de fire mulighetsgruppene i HiTUiA-prosjektet.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Følg også med på nettstedet http://www.uiahit.no/ :

Rapporten drøfter:

(i) internasjonale og nasjonale utviklingstrekk i uh-sektoren

(ii) muligheter og utfordringer som ligger i den digitale utviklingen

(iii) UiAs og HiTs posisjoner og utviklingsrom i uh-landskapet

(iv) hvordan en fusjon kan organiseres og ledes

(v) hvordan et institusjonssamarbeid kan organiseres og ledes - og

(vi) begrunnelser for og ulemper knyttet til en fusjon eller et institusjonssamarbeid mellom HiT og UiA.

Rapporten er et innspill til den endelige sluttrapporten som prosjektstyret for HiT/UiA-samarbeidet skal utforme. Den endelige rapporten skal være ferdig i begynnelsen av april, behandles av universitetsstyret 9. april, være på høring til 23. mai, og så skal spørsmålet om fusjon eller ikke fusjon behandles av universitetsstyret og styret for HiT 18. juni.

Rapporten kan lastes ned her:

 Se også:Rapporter fra HiTUiA-prosjektets mulighetsgrupper

I det felles UiA/HiT-prosjektet har fire arbeidsgrupper vurdert samarbeidspotensialet på hvert sitt fagområde.

Disse vil være en del av grunnlaget for den sluttrapporten som styret for UiA/HiT-prosjektet skal behandle 25. mars - det vil si rapporten UiA-HiT rapport (over), som er behandlet i dag.

I hver sine styremøter 18. juni vil så styrene for UiA og HiT avgjøre om det blir fusjon, utvidet institusjonelt samarbeid eller andre samarbeidsformer.

Les rapportene fra mulighetsgruppene:

 

 

 

 

Følg også med på nettstedet http://www.uiahit.no/ :