Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Omsetter for 660 millioner i 2004

Med et offentlig tilskudd på 598 millioner, samt 60 millioner kroner i inntekter gjennom oppdrag og bidrag, omsetter Høgskolen i Agder for 660 millioner kroner i 2004. Omsetningen er den største i høgskolen historie.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Det er klart etter at Styret for Høgskolen i Agder vedtok institusjonens budsjett for neste år på sitt møte onsdag denne uka.

- Budsjettet viser at vi har en sunn økonomi, som sammen med støtten fra regionen, kanskje særlig fra Sørlandets kompetansefond, gir oss muligheten til å nå våre mål også neste år, sier rektor Ernst Håkon Jahr i en kommentar.

Realvekst på 2,5 prosent

Budsjettet som nå er vedtatt, viser en realvekst for høgskolen som helhet på 2,5 prosent, sett i forhold til inneværende år. På fakultetene er veksten 2,7 prosent.

Utdanner 5762 heltidskandidater

På utdanningssiden er det høgskolens mål å uteksaminere i alt 5762 heltidskandidater, eller 60-studiepoengenheter som det heter, i 2004. Det er hele 750 flere enn for bare to år siden.

- Høgskolen i Agder har i flere år nå både tatt opp og uteksaminert flere studenter og kandidater enn vi strengt tatt må. Dette er av betydning både for de studentene det gjelder, men også for oss som høgskole fordi våre inntekter henger sammen med hvor mange kandidater vi uteksaminerer. Når vi fortsatt uteksaminerer mange, er det med på å sikre vårt framtidige inntekstsgrunnlag, sier Ernst Håkon Jahr.

Nær 30 millioner til satsingstiltak

Av det samlede budsjettet går det aller meste til utdanning, forskning- og formidlingsoppgaver på høgskolens fakulteter, samt til drift og støttefunksjoner. Onsdagens styrevedtak innebærer imidlertid også at 29,1 millioner kroner settes av til øremerkede satsingstiltak. Disse er:

Utviklingstiltak knyttet til doktorgradstilbud og -søknader, hovedfagssamarbeid og arbeidet med globale utviklingsstudier. Forskning/forskerutdanning Kvalitetsreformen Andre satsingstiltak

- Det er særlig gledelig at vi har anledning til å sette av midler til satsingstiltak på denne måten. Sammen med støtten vi får fra regionen gjør det oss i stand til å gjennomføre både flere og bedre tiltak av denne typen enn vi ellers kunne ha gjort. På sikt er dette helt avgjørende ikke bare for at vi skal nå vårt mål om å bli universitet, men også at vi skal bli et godt universitet, sier Ernst Håkon Jahr.

 

Se høgskoledirektørens innstilling her!(Vedtaket er som denne kun med enkelte detaljendringer.)