Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ny standardbok i religionssosiologi

Sammen med sosiologen Inger Furseth har professor Pål Repstad ved Fakultet for humanistiske fag nylig gitt ut boka Innføring i religionssosiologi på Universitetsforlaget. Boka gir en oversikt over klassiske og nye sosiologiske teorier om religion, fra Karl Marx og fram til vår egen tid.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Boka er bygd opp slik at vi delvis gir korte presentasjoner av hvordan sentrale sosiologer fra Marx til Habermas ser på religionens rolle i samfunnet, og dels har vi mer tematiske kapitler, forteller Repstad (bildet).

- Vi gir en oversikt over diskusjonen om samfunn av vår type kan sies å være sekulariserte. Dessuten presenterer vi teorier om hvorfor mennesker blir religiøse. Vi skriver om ulike typer religiøse organisasjoner, om fundamentalisme, om religion og vold, om religion  og etniske konflikter og om kvinners rolle i ulike religioner. Avslutningsvis tar vi opp de spenninger som

kan oppstå mellom det å ha en religiøs tro og det å analyse religion som et rent sosialt fenomen.

Repstad forteller at forfatterne har prøvd å skrive slik at boka kan leses uten spesielle forkunnskaper.

Bakgrunnen for at boka ble skrevet, er en økende interesse for religion i sosiologien og en økende interesse for samfunnsfag blant teologer og religionsforskere. Men en bok av denne typen har ikke eksistert på noe nordisk språk.

- Vi håper vi har skrevet noe som vil bli stående som en standardbok på feltet i noen år framover, sier Repstad, og nevner at det er på tale å oversette "Innføring i religionssosiologi" til dansk og engelsk.

Boka er på vel 250 sider og er gitt ut på Universitetsforlaget.