Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Ny resept for Pedagogisk pris

Pedagogisk pris har ikke fungert helt etter oppskriften hittil – selv om gode vinnere har fått fortjent belønning for stort engasjement og innsats. Nå blir tildelingskriteriene endret – og gulroten – det vil si prisbeløpet – legger kraftig på seg

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Studieutvalget går inn for å endre kriteriene for tildeling av HiAs pris for ekstra god pedagogisk virksomhet. Samtidig blir prisbeløpet løftet til 100.000 kroner. Prorektor Aud Findal Dahl (bildet)

leder Studieutvalget.

Vinnermiljøer

Hittil har prisen blitt gitt til dyktige enkeltpersoner. Nå vil den bli gitt til et helt læringsmiljø – som kan defineres som alt fra et helt fakultet til en faggruppe innen et fakultet eller en profesjonsutdanning. Poenget er at priskandidatene nå blir læringsmiljøer som har ansvaret for en avgrenset studie- eller undervisningsenhet.

HiA-styret behandler saken i neste møte, den 19. februar. Når saken er banket gjennom, får Studieutvalget i oppgave å tildele prisen, som vil bli utdelt i forbindelse med åpningen av studieåret i august. Iallfall fra neste år – i 2004 blir hele greia trolig litt forsinket på grunn av omleggingen.

Mange forslagsstillere

Forslag til kandidater kan fremmes av de fleste på HiA, kanalisert til et prisvurderingsutvalg etter nærmere definerte regler som blant annet hindrer soloutspill og løst begrunnede forslag.

Prisutvalget – som skal evaluere kandidatene – skal basere tildelingen på tre hovedkriterier: Faglig- pedagogiske forhold, sosiale forhold og dynamikk i miljøet.

Prisen skal belønne læringsmiljøer som legger forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats. I tillegg til prispengene består Pedagogisk pris av en plakett med årstall og prisvinnerens navn.

Trolig vil vinneren spandere kake og kaffe til feiringen av egne budsjettmidler. For selve prisbeløpet skal "i sin helhet brukes til tiltak av faglig-pedagogisk og/eller sosial-faglig art som kan bidra til å styrke og utvikle selve læringsmiljøet i samsvar med prisvinnerens ønsker, som det heter i statuttene." Kaka kan godt være stor, siden det må gå minst fem år mellom hver gang en enhet kan få prisen.

Samtidig blir det poengtert at prisen ikke skal føre til en form for budsjettmessig motregning, ved at vinneren mister midler i den ordinære budsjettildelingen.

Debatt

Det er ingen hemmelighet at Pedagogisk pris har vært noe omdiskutert – blant annet av to årsaker: For det første at den i praksis har belønnet dyktige forelesere, mens annet pedagogisk arbeid har havnet i skyggen. For det andre har ingen kvinne fått prisen.

Engasjementet rundt Pedagogisk pris har imidlertid ikke slått gnister, for å si det forsiktig. Det kan også leses ut av at bare Studentorganisasjonen og Fakultet for humanistiske fag uttalte seg i høringsrunden, mens ikke ga lyd fra seg. Begge uttalelsene var for øvrig enige i omleggingen. Kanskje vil interessen for prisen øke nå når vinneren får et sekssifret prisbeløp.