Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

NEON lyser for organisasjonsforskning

Professor Børre Nylehn ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag håper at nyskapningen NEON – NEttverk for Organisasjonsforskning i Norge – vil være et samlende lyspunkt for et fragmentert forskningsmiljø med liten kontakt på tvers av institusjonene.

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

- Hvis de forskjellige fagmiljøene kan gå sammen vil vi få en kvalitetshevning av forskningsfeltet, sier professor Nylehn til nyhetsbrevet Rokkan-Nytt, utgitt av Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen.

Stiftet i november

I slutten av november var representanter fra fire universiteter, seks forskningsinstitutter, to handelshøyskoler og fire høgskoler samlet på Rokkan-senteret i Bergen. Hensikten var å ta et felles løft for organisasjonsforskningen i Norge. Resultatet var stiftelsen av NEON.

NEON-samlingen på Rokkan-senteret er oppvarming foran EGOS-konferansen, som blir lagt til Bergen i 2006. EGOS – European Group for Organization Studies – samler 800 – 1000 deltakere til sin årlige konferanse. EGOS er den største foreningen for organisasjonsforskere i Europa, og står bak tidsskriftet "Organization Studies", med topp rangering på verdensbasis.

Styrker organisasjonsforskningen

NEON skal styrke organisasjonsforskningen i Norge, og bidra til sterkere norsk deltakelse og profilering i det internasjonale forskningsfeltet. EGOS 2006 er en viktig milepæl.

- Oppladningen til EGOS-konferansen stimulerer til innsats, og er en spore til å samle fagmiljøene, sier Nylehn.

Under stiftelsen av NEON møttes organisasjonsforskere fra vidt forskjellige fagmiljøer ansikt til ansikt for å diskutere hvilke behov organisasjonsforskningen i Norge står overfor.

- Jeg håper vi kan legge til rette for felles forskningsprosjekter, sier koordinator i NEON, Haldor Byrkjeflot – som også er Rokkansenterets og UiBs representant i EGOS-konferansen.

Byrkjeflot tror NEON-nettverket vil styrke forskningen. Det er også et mål å synliggjøre fellestrekkene og mangfoldet i den eksisterende forskningen.

EGOS-konferansen er en viktig møteplass for organisasjonsforskere fra hele verden. I år er årskonferansen lagt til Ljubljana i Slovenia, i 2005 blir den arrangert i Berlin.