Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Morten Bartnæs disputerer i litteraturvitenskap

Morten Bartnæs disputerer for ph.d-graden i litteraturvitenskap torsdag 30. og fredag 31. januar. Han forsvarer sin avhandling; «Syv artikler om kulde og litteratur».

This article is more than two years old, and may contain outdated information.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium, rom B1-006 – Campus Kristiansand, Universitetet i Agder.Finn fram: Gå inn hovedinngangen, sving til høyre innover Vilhelm Krags hall, så ligger Arne Garborgs auditorium på høyre hånd.

Tid for prøveforelesning: Torsdag 30. januar 2014, kl 18:15Oppgitt emne for prøveforelesning: «Erik Lindegrens dikt "Den infrusne" fra samlingen Vinteroffer (1954)».Tid for disputas: Fredag 31. januar 2014 kl 10:15Tittel på avhandling: «Syv artikler om kulde og litteratur»

Opponenter:Førsteopponent: Professor Arne Melberg, Universitetet i Oslo Annenopponent: Lektor, dr.phil, Hans Hauge, Aarhus Universitet Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Unni Langås, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Veileder var professor Andreas G. Lombnæs,  Institutt for nordisk og mediefag, UiA.